Světlo a stíny v díle Jiřího Netíka

09.12.2016 17:35

    Výstava sochařské tvorby Jiřího Netíka probíhá od druhého do 30. prosince 2016 v Křížové chodbě Nové radnice v Brně. Tento sochař, řezbář a restaurátor patří mezi mimořádné umělecké osobnosti současné doby. Sochařství se věnuje od roku 1985. Působil také jako pedagog, externě spolupracoval s Fakultou architektury na VUT v Brně, od roku 1996 vyučoval na VOŠ uměleckých řemesel v Brně a na psychosomatické klinice v Insy (Německo). Má za sebou řadu výstav nejen v České republice, ale také ve Finsku, Francii, Itálii, Německu, Rakousku, Slovensku a Švýcarsku. V roce 2007 získal Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti výtvarného umění.

    Podle vlastních slov se Jiří Netík snaží svou tvorbou vyzvednout řezbářství, které má v naší zemi dlouholetou tradici. Na výstavě představuje nejen dřevořezby a plastiky odlité do bronzu, ale také betlémy. Ty patřily k jeho prvním řezbářským pracím. Můžeme například obdivovat alespoň část betlému, který byl v roce 2013 vystaven v katedrále Notre Dame v Paříži. Mezi umělci je Jiří Netík zařazován k mystikům. Zabývá se biblickými motivy, středem jeho pozornosti však zůstává člověk se svými bolestmi, hledáním identity, kořenů a místa na zemi. Netíkovy sochy (Hvězdář, Lučištník, Matka, Anděl z Ria, Svatý František) udivují svou štíhlostí a vzepnutím do výšky. A také dramatičností, která se projevuje ve výrazu jejich obličejů. Mezi vystavenými díly je rovněž bronzová plastika, nazvaná Budoucnost. Na hraně nepoměrně velké židle se krčí malá lidská postava se skloněnou hlavou. Při pohledu na tuto bronzovou plastiku cítíme zvláštní sklíčenost a beznaděj. Ale v Křížové chodbě je také spousta andělů, ať už ze dřeva nebo bronzu. A v nich je ukryta naděje, kterou tyto nebeské bytosti přinášejí. Naděje, že nad námi budou držet ochranná křídla a naše budoucnost nebude až tak zlá.

    Na výstavě je také několik řezbářských prací sochařovy manželky Martiny Netíkové, například Portrét J. N. podle Albrechta Dürera. Jiří Netík má na této dřevořezbě renesanční oděv – nabíranou košili s krátkým kabátcem, vlasy jsou ukryté pod baretem. Představě renesančního člověka skutečně odpovídá. Miluje přírodu, historické památky a lidi kolem sebe. A na jeho tvorbě je to znát.

    I z těchto důvodů návštěvu výstavy, nazvané Světlo a stíny sochařské tvorby Jiřího Netíka, vřele doporučuji. Dojem ze zmíněné výstavy ještě umocňuje její umístění v nádherných prostorách Křížové chodby Nové radnice v Brně. Charakteru sochařovy tvorby toto místo nejlépe odpovídá.

VĚRA RUDOLFOVÁ