Svět tajemných Baltů

06.12.2013 14:55

    Mezinárodní výstavní projekt Moravského zemského muzea a Masarykovy univerzity se uskutečnil ve výstavních síních Paláce šlechtičen na Kobližné ulici v Brně. Jeho cílem je představit veřejnosti u nás málo známou kulturu a historii geografického prostoru Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko a severovýchodní Polsko), s ukázkami historické vazby českých zemí k této části Evropy. Projekt je rozdělen do dvou celků.

    První nazvaný „Pobaltí před Balty“ se věnuje prehistorickému období po osídlení Pobaltí, až po dobu bronzovou. Vše je prezentováno originály významných archeologických nálezů, jako je unikátní kostěné rybářské vybavení, jantarové šperky, bronzové nástroje a zbraně zapůjčené z Litvy a Lotyšska. Exponáty jsou doplněny nálezy z českého a moravského prostředí a dokumentují kontakty mezi naším územím a Pobaltím už v období pravěku.

    Druhá část „Od sv. Vojtěcha po Jagellonce“ sleduje dějinný vývoj Pobaltí od počátků baltských kmenů, až po výraznou změnu po pádu Jagellonské dynastie, což zahrnuje období od 5. do 16. století. Významný je podíl zemí Koruny české na christianizaci baltských zemí a jejich integraci do Evropy. Na přípravě výstavy se podílelo 35 muzejních galerií a vědeckých institucí, které shromáždily více než 2 000 originálních exponátů, z nichž většina nebyla ještě nikdy v České republice vystavena. Výstava Svět tajemných Baltů – od sv. Vojtěcha po Jagellonce potrvá do 28. září 2014.

Text a foto: PETR MICHL