Sušil má dvacet pět let

20.10.2013 13:15

    Asi nejslavnějším rousínovským rodákem je František Sušil (1804–1868). Kněz a národní buditel se zapsal do historie především svou sbírkou lidových písní, která vyšla pod názvem Moravské národní písně a nápěvy (1. vydání 1835, velké vydání 1860). Nepřekvapí, že smíšený pěvecký sbor, který vznikl v Rousínově v roce 1988, si zvolil za název právě jméno Sušil. Samo datum napovídá, že letošní rok je jubilejním pětadvacátým. Oproti věhlasným domácím sborům není historie rousínovského tělesa dlouhá, v porovnání s velkými renomovanými sbory má spíše „komorní“ podobu, čítá necelé tři desítky zpěváků. Jak už to u sborového zpěvu bývá, převažují ženy, v daném případě nejméně v poměru dvě ku jedné či přesněji dvě ku jednomu. Pod vedením umělecké vedoucí PaedDr. Jolany a Němcové a uměleckého poradce Davida Kříže, sbor, který se zaměřuje především na interpretací písňové tvorby, avšak nesetrvává jen u ní, s úspěchem koncertuje na domácích i zahraničních pódiích. U příležitosti pětadvacátých narozenin předstoupil před domácí publikum v sále rousínovské Záložny. Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení a sborový hlas zpěváků a zpěváčků o generace mladších, kteří snad jednou zaujmou místo těch, kteří již dvacet pět let reprezentují rousínovskou kulturu pod jménem Sušil. Transfuzi mladou krví by sbor, který má vysoký věkový průměr, jistě přivítal. Mužských hlasů bylo na koncertě málem v třetinovém poměru k ženským, s přečíslením se však dobře a zvučně vyrovnaly. Poměrně časově náročný sborový zpěv není zvláště v dnešní době ani náhodou lukrativní nabídkou, přináší však zážitky jedinečné a bohaté. Na koncertu to také vícekrát zaznělo nejen ve slovech moderátora či ve zdravici představitele města, ale také v závěrečné písni, která byla výmluvnou a pěknou tečkou za zdařilým jubilejním koncertem.  (št)

 

Foto: Miroslav Růžička