Společný festival Rusů a Ukrajinců

13.06.2014 14:25

    Představením v brněnském kulturním domě Semilaso uzavřel umělecké turné po Čechách a Moravě kolektiv Prvního divadla mýdlových bublin z ukrajinské Oděsy.

    Zejména dětské oči rozzářila dobrodružství pohádkových postav Mydlinky a Bublíka v Bublilandu s výrobou a užíváním mýdlových bublin obrovských i malých velikostí, tvarů i barev. Kluci a děvčata se ochotně zapojili do zázračného představení, jehož hlavními hrdiny byla vedle tajemných laboratoří a kouzelníků pestrá paleta bublin. Není divu, že nadšené děti se nechaly fotografovat na památku právě uvnitř tě bublin. Herci z Oděsy slíbili, že přijedou do Brna za půl roku s představením vítání nového roku pod jedličkou – ruskou jolkou.

    Ukrajinci i Rusové žijící v ČR požádali českou veřejnost o finanční pomoc pro oblastní nemocnici ve východoukrajinském Luhansku, v místě zmítaném současnou občanskou válkou.

    (Speciální účet pro tuto pomoc prostřednictvím Unicredit bank, číslo účtu 2110274159, kód banky 2700. Bankovní operace je v bezplatném režimu. Prosba pro plátce: uveďte "Dobročinný příspěvek pro Luganskou oblastní nemocnici.")

    Ukrajinští umělci vystoupili v rámci kulturního festivalu Ruské jaro na Moravě (kde žijí trvale tři stovky občanů ruské národnosti a přechodně stovky odborníků, obchodníků, studentů, turistů atd.). Festival pod taktovkou Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě obsáhl půldruhé desítky koncertů, výstav umělců z partnerského Nižního Novgorodu či mistrovského vokálního koncertování brněnského občana – ruského operního sólisty, národního umělce RF a laureáta české ceny Thálie Jurije Gorbunova.

    Občané ruské národnostní menšiny na Moravě a moravskoslezští sympatizanti s tímto slovanským národem si v úterý v Brně připomněli národní svátek Den Ruska (vyhlášení RF za samostatný stát). Generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Šaraškin vzpomněl společný boj Rusů i Čechů a Moravanů proti fašismu za 2. světové války. Vyzdvihl současnou potřebu zintenzivnění obchodní výměny, spolupráce ve vědeckých inovacích, školství, kultuře i všestranném občanském životě. První náměstek jihomoravského hejtmana Stanislav Juránek připomněl bitvu u Slavkova v roce 1805 a tehdejší vojenskou spolupráci s ruskou armádou proti společnému nepříteli.

    Dnešní spolupráce se rozvíjí ve výměně studentů, v zavedení letecké linky z Brna do Ruska i spoluprací v průmyslu a obchodu Jihomoravanů s podnikateli několika oblastí v Rusku.  (vž)

 

Foto z ukrajinského představení: Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě.