Španělský koncert na počest Joaquína Rodriga

09.12.2019 22:15

    Festival Iberica uspořádal v neděli 8. prosince Besedním domě v Brně koncert na počest španělského skladatele Joaquína Rodriga Vidre.

    Jako účinkující se představil komorní orchestr Czech virtuosi, který je brněnskému publiku známý již mnoho let a vydobyl si uznání i v zahraničí. K dirigentskému pultu se před hudebníky postavil mladý španělský dirigent Robert Ferrer (1984). Vedl hudebníky přesnými a srozumitelnými gesty a dal si záležet na vyznění barevnosti jednotlivých nástrojových sekcí a na citlivou spolupráci orchestru se sólisty.

    „Pocházím z Valencie, kde jsem vystudoval konzervatoř, a pak jsem pokračoval ve studiu dirigování v Madridu, Paříži a Londýně u Jiřího Bělohlávka. Postgraduál jsem dělal na HAMU v Praze a tady v Brně studuji v současné době jako doktorand na JAMU a na muzikologii na Masarykově univerzitě. A také rád zpívám v Českém filharmonickém sboru Brno,“ svěřil se s úsměvem jednoduchou a milou češtinou mladý dirigent.

    Na programu byly skladby španělských skladatelů, Pasodoble Lo cant del Valenciá pro smyčcový orchestr, které složil Pedro Sosa, zažilo první provedení v České republice. Naladilo publikum melodičností a španělskou rytmizací. Zajímavostí byla další skladba, Koncert pro melodické bicí nástroje a orchestr Andrése Valero-Castellse. Marimba a dva xylofony, jeden vyššího a druhý nižšího ladění, byly v centru pozornosti nejen pro rytmizované a synkopované, rytmicky náročné úseky, ale především pro zvukomalebné schopnosti nástrojů a technickou zdatnost sólisty, Antona Ždanoviče(1991), který je mistrně ovládal. Zapateado pro smyčcový orchestr Ángeles López Artigy (1939) bylo strhující jak hudebním provedením, tak tanečním uměním protagonistky, tanečnice Virginie Delgado. Charismatická vyzrálá umělkyně předváděla v černých upnutých šatech flamenco se zachováním noblesy. I tato skladba měla v brněnském provedení českou premiéru.

    Skladatel, jehož skladbám byla věnována celá druhá polovina koncertu, byl Joaquin Rodrigo Vidre. Jeho život vyplnil celé 20. století, byl ovlivněn impresionismem, novoklasicismem a v neposlední řadě španělským folklórem. Vytvořil si tak nezaměnitelný rukopis, ve kterém má své místo melodika a tonalita, disonance i španělské rytmy. Jeho skladby se obracejí často k historii a oživuje tak hudební cítění renesance i baroka. Zahájily dvě drobnější skladby, Zarabanda lejana, pohodová skladba s barevnými a dynamickými vlnovými efekty, následovalo Villancico, vánoční koleda s retrospektivní melodikou. Preludio a Danza, Dvě andaluské miniatury pro smyčcový orchestr, přivedly na pódium opět tanečnici, tentokrát v rudých efektních šatech, jejichž účinek doplnila perfektní prací s vějířem a s velkým šátkem. Smyslné a propracované flamenco nadchlo publikum. Závěrečnou skladbou byla Fantazie pro šlechtice pro kytaru a komorní orchestr, který byl doplněn o sekci dřev a clarinu. Renesanční nápěvy a motivy včetně brilantních pasáží pro kytaru, přednesl španělský kytarista Rubén Parejo, respektovaný sólista a profesor kytary na konzervatoři ve Valencii, přesvědčil o své jak technické, tak výrazové erudici. Prozíravé bylo nazvučení sólové kytary, neboť na půdorysu komorního orchestru by se v sále Besedního domu ztrácela.

    Na závěr zazněl ještě přídavek, Canzonetta pro sólové housle a komorní orchestr, kterou krásným jasným piánem přednesla Lucie Kuželová, primárius orchestru. Koncert pod záštitou španělského velvyslanectví byl milým a důstojným představením španělské hudby a hudebníků, kteří mají vztah k našemu městu a rádi se sem vrací.

KARLA HOFMANNOVÁ

 

Foto: Martin Zeman