Sociální vidění i magický realismus

22.11.2013 10:40

    Vlasta Vostřebalová-Fischerová (1898–1963) svými malbami a kresbami náleží mezi nejvýraznější osobnosti meziválečné výtvarné scény v rámci tzv. „nových realismů“. Její tvorba vycházela z levicového přesvědčení a silného sociálního cítění, za námět si často brala člověka na okraji společnosti. Tato stránka autorčiných děl byla v předchozí éře reálného socialismu silně zdůrazňována a interpretována jako kritika kapitalistického řádu. Malířka však zanechala současně i více obrazů a kreseb, v nichž projevuje a zachycuje fantaskně až groteskně odraz vlastního interního vidění a vnitřního světa. Při uměřenosti výrazových prostředků její obrazy vyvolávají působivě magický dojem. Střídmostí účinné ztvárnění obnažující úděl člověka i jeho nitro sic syrově, avšak v osobitém, výtvarně jemném, „jednoduchém“ provedení, spíše jev symbolizující než naturalisticky ztvárňující, může silně oslovit právě soudobého návštěvníka. Ostatně i sociálně laděná část tvorby – postavy na okraji společnosti, jak je vlastním viděním malířka přiblížila, se staly i v našem dnešku součástí existujících reálií. Výstava v Pražákově paláci (Husova 18) stojí za vidění a lze předpokládat, že vyvolá značný zájem. Velmi zajímavé, netypické a účinné je architektonické řešení expozice (Jan Nedvěd). Vychází z funkční vazby na část tvorby malířky (levitující postavy). Autorkami výstavy jsou Martina Pechmanová a Michala Frank Barnová, kurátorem Petr Ingerle, autorem grafického řešení je Luboš Drtina.

    Výstavu Moravské galerie věnovanou dílu Vlasty Vostřebalové-Fischerové, ke které vyšel reprezentativní katalog, možno zhlédnout do 23. února 2014. (Vernisáž se konala 21. listopadu 2013.)

JAROSLAV ŠTĚPANÍK