Slovinský básník na lysickém zámku

15.05.2018 18:45

    Pocta Franci Prešerenovi a Karlu Hynku Máchovi je název výstavy, která byla 15. května 2018 slavnostně zahájena v renesančním salónku Státního zámku Lysice. France Prešeren (1800–1849) byl nejvýznamnější slovinský básník, jehož báseň Zdravljica se stala textem slovinské národní hymny.

    Před 190 lety pobýval France Prešeren na zámku v Lysicích, a to jako domácí učitel dětí hraběte Emanuela Dubského. Co spojovalo tohoto básníka s Karlem Hynkem Máchou? Oba byli romantiční básníci. Oba byli vystudovaní právníci. Oba ctili národní jednotu. Vzájemně znali svá díla a dokonce se osobně setkali, když český básník v roce 1834 navštívil Lublaň.

    Současně jsou na lysickém zámku vystaveny obrazy častého ilustrátora Prešerenových básní, slovinského grafika Mihy Maleše (1903–1987). Jde zejména o ilustrace k básnické sbírce Sonetní věnec. Miha Maleš dokončil svá výtvarná studia v Praze a v roce 1939 ilustroval slovinské vydání Máchova Máje.

    Výstava se koná pod záštitou Jeho Excelence Leona Marce, velvyslance Slovinské republiky a starosty městyse Lysice Pavla Dvořáčka. Slovinský velvyslanec zdůraznil ve svém projevu dobré vzájemné vztahy obou národů, které trvají od středověku do současnosti. Účastníci vernisáže mezi sebou přivítali také paní Travicu Maleš Grešak, dceru grafika Mihy Maleše. Součástí programu bylo vystoupení slovinské hudební skupiny Kitarakon.

    Scénář výstavy připravila kastelánka lysického zámku Martina Rudolfová, kurátorkou byla paní Breda Ilich Klančnik. Výstava potrvá do 1. července 2018. Více se o ní dozvíte na www.zamek-lysice.cz.

VĚRA RUDOLFOVÁ     

France Prešeren.