Slovenský Art Brut se představil v Brně

04.09.2017 14:35

    V poslední den srpna, v předvečer státního svátku Dne Ústavy SR, kterým si Slováci připomínají přijetí tohoto dokumentu dne 1. září 1992, se v Brně konalo slavnostní zakončení výstavy Best of Art Brut v hale brněnské České spořitelny na Jánské. Autory art brut (čili syrového umění) jsou lidé s psychickými problémy, bez výtvarného školení. Pocházejí z různých sociálních vrstev a jejich produkce – na rozdíl od tvorby takzvaných naivních umělců – se nijak nesnaží být uměním a nevytváří žádný jednotící styl; je záznamem jejich snů, fantastických představ, mnohdy zašifrovaných zpráv o světě ústících v jakýsi symbol či magický obraz hýřící barvami.

    Na Slovensku si amatérských tvůrců s takto originální imaginací všimli profesionální výtvarníci, psychologové a psychiatři sdružení kolem Ligy za duševné zdravie a v arteterapeutickém ateliéru v rámci Galérie Nezábudka. Podporují jejich talent a dávají jim možnost prezentovat se na veřejnosti. A kurátoři – sochař Vladimír Kordoš a psychiatr Ján Šuba – ve spolupráci s brněnským ateliérem KreArt, společností Kunštát Pro futuro a Českou spořitelnou, a. s., za finanční podpory Ministerstva kultury Slovenské republiky a s podporou města Brna připravili výstavu slovenského art brut, která se v moravské metropoli uskutečnila během prázdninových měsíců.

    V průběhu slavnostního zakončení výstavy byl představen sborník s ukázkami poezie a prózy některých „dvojdomých“ vystavujících a také příležitostná desetijazyčná bibliofilská publikace zahrnující překlady Poeovy básně Havran. Dva moderní překlady slavné básně Máchova amerického současníka přednesli jejich autoři – básník, prozaik, dramatik a překladatel Ľubomír Feldek z Bratislavy a básník a překladatel Ivan Petlan z Brna. Oba básníci, kteří jsou členy brněnského uměleckého Sdružení Q, se po jednotlivých částech střídali, takže báseň zazněla zároveň v češtině i slovenštině. Atmosféru večera vhodně doplnilo hudební vystoupení houslisty Ivana Smýkala.

    Organizátoři celé akce splnili dva záměry: představili brněnské veřejnosti důležitou součást slovenského umění a zároveň přinesli důkaz o tom, že česko-slovenská vzájemnost stále trvá, přestože někdejší Československo bylo před pětadvaceti lety rozděleno.

MICHAL ŽÁK