Scénické ztvárnění kantát G. F. Händela ve Vile Stiassni

02.06.2015 10:20

    Tři ženské osudy se propojí 13. a 14. června večer v brněnské Vile Stiassni. I když dramaturgyně a režisérka scénického ztvárnění Händelových kantát Patricie Částková vybrala tři osudy z historie, nejsou tak neaktuální ani dnes. „Naše hrdinky se ocitly ve zlomové životní situaci a hledají z ní východisko nebo se snaží se s ní vyrovnat,“ přibližuje večer Patricie Částková. „Jedná se o témata nadčasová, dnes velmi aktuální genderová, která oslovují moderní společnost.“ A které příběhy to jsou? Žena znásilněná – La Lucrezia, žena matka a milenka – Agrippina a žena zrazená v lásce – Armida. Jejich osudy vyvolaly v průběhu věků prudké reakce a byly zpracovány různými umělci v rozličných dobách.

    Dílo Georga Friedricha Händela zažívá v posledních desetiletích po celém světě renesanci a je neobyčejně rozsáhlé. „Händelovy vokální skladby komornějšího charakteru patří k těm spíše opomíjeným,“ říká Patricie Částková, „přestože tvoří nesmírně hodnotnou a inspirující část Händelovy tvorby. Takovými díly jsou i italské kantáty, které napsal v době svého pobytu v Itálii v letech 1706–1710. Jedná se o více než osmdesát kantát, ve kterých mladý skladatel projevil svou výjimečnou melodickou invenci, schopnost dramatického cítění a zkratky a především hluboké porozumění pro to, co se skrývá v hlubinách lidských duší. Italské kantáty jsou díla, která položila základ k Händelovým jedinečným operám a oratoriím.“

    Jedinečné dva večery se uskuteční ve Ville Stiassni 13. a 14. června od 20 hodin. V krásném funkcionalistckém prostředí v letním večeru zazní barokní hudba v podání tří sólistek: Andrey Široké, Laily Cathleen Neuman (NL), Stanislavy Jirků, které doprovodí Orchestr Plaisirs de Musique na dobové nástroje.

    Tým, který se na projektu podílí, se dlouhodobě věnuje autentické interpretaci staré hudby, aniž by vytvářel pouhé muzeální exponáty. Jeho snahou je předvést barokní díla v živé a přitažlivé podobě. Večery Tři ženy – tři osudy připravuje Opera na cestách, o. s.  (PČ)

 

Jedna z protagonistek – Andrea Široká.

Foto: archiv zpěvačky