Unikátní výstava v České spořitelně Brno

Rudolf Fila: SKICÁRE

18.03.2019 19:15

    K nejvýznamnějším osobnostem slovenského výtvarného umění posledních desetiletí patří akademický malíř Rudolf Fila. Je autorem úchvatných barevných pláten, působil jako grafik, ilustrátor a pedagog. Narodil se v červenci 1932 v malé obci Příbram na Moravě. Po ukončení měšťanské školy začal studovat na reálném gymnáziu v Brně, studium však nedokončil. Mnohem bližší mu byla střední umělecko-průmyslová škola, kde ho učil malíř a grafik Bohdan Lacina. Poté vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě u prof. Jána Mudrocha.

    Rudolf Fila byl vzdělanec a sběratel. Zajímalo ho vše, co úzce souviselo s uměním a tvořivostí. Kupoval knihy, podrobně četl a studoval dějiny umění, různých kultur, hudby a literatury. Svoji tvorbu si ověřoval ve společnosti starých mistrů i současníků, hledal v nich nejrůznější odkazy a paralely. Jeho rukopis je jednoduchý až abstrahující, mezi hlavní témata patří ženské linie a jejich detaily. Rád přepracovával díla starých mistrů. Tři desítky let (1960–1990) vyučoval na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě, později vedl ateliér malby na VŠVU. Vydával odborné publikace a podílel se na učebnicích výtvarné přípravy. Samostatně začal vystavovat v roce 1962 v Bratislavě, následovaly výstavy ve Vídni, Londýně či Paříži. Je zastoupen ve sbírkách Slovenské národní galerie v Bratislavě, Národní galerie v Praze, v galeriích ve Francii, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, USA, ve Velké Británii i jinde. Zemřel v únoru 2015.

    Nahlédnout do tajů výtvarného umění Rudolfa Fily můžeme nyní i v Brně. Ve výstavních prostorách České spořitelny v Janské ulici je až do konce srpna 2019 otevřena výstava skic, které nikdy neopustily Filův ateliér. Předtím je obdivovali návštěvníci Galérie 19 v Bratislavě. Výstava navazuje na dosavadní úspěšnou spolupráci brněnského ateliéru KreAt a dalších příznivců výtvarného umění se slovenskými kolegy…

    Čím je výstava zajímavá? Všechno začalo před čtyřmi lety, prozradil na vernisáži slovenský výtvarník Vladimír Kordoš. Paní Dorota Filová ho požádala, aby si prohlédl a roztřídil několik náčrtníků, které zůstaly po jejím manželovi. Vladimír Kordoš byl Filovým žákem, později i jeho kolegou a dobrým přítelem. Stejně jako výtvarník a pedagog Miloš Štefko, který se následně ujal podrobného zkoumání a třídění skic. Během dvou let detailně zmapoval 127 skicáků. Objevil v nich více než 5 500 kreseb. Poté prošel celými dějinami umění, v nichž podle Filových kreseb a popisů vyhledával příslušná díla a postupně je přiřazoval k jeho skicám.

Ke kresbám Rudolfa Fily hledal Miloš Štefko originály maleb. Autorem obrazu Diana v podzimním větru je švýcarský malíř Paul Klee. – Dole: Obraz Portrét dámy od rakouského malíře Gustava Klimta. (Repro foto: Ján Šuba)

    Výstava nazvaná Skicáre je vpravdě unikátní. Malíř a pedagog Marian Meško v informativním materiálu pro bratislavskou i brněnskou vernisáž připomíná, že je pripravená so štofkovskou precíznosťou, možno na množstvo vystaveného materiálu je Galéria 19 pritesná, ale v tomto prípade nešlo predsa o inštalačnú bravúru, ale o prvú výstavu podrobne zmapovaných skíc a periférnych kresieb Rudolfa Filu.“ Každý, kdo výstavu zhlédl, mu dá jistě za pravdu. Marian Meško ještě připojuje drobnou vzpomínku: Pri triedení skicárov si Kordoš spomenul na jednú milú udalosť, ako sa pred polstoročím, v roku 1975, spolu s Filom pristavili v petrohradskej Ermitáži pred obrazom Giorgioneho Madony a Fila začal skicovať. Na mierne naivnú Kordošovu otázku – prečo? – odpovedal, že na pamäť sa príliš nespolieha.“

    Kurátoři Miloš Štofko a Vladimír Kordoš rozdělili výstavu do tří tematických oblastí. První série skic pochází z cest za uměním po domácích a evropských muzeích a galeriích. Druhá prezentuje skici s periferními kresbami, které Rudolf Fila zaznamenával téměř dvacet let. Zkoumal a procvičoval si na nich svou vizuální paměť a obrazotvornost. Vše, co chtěl zaznamenat, nejprve intenzivně pozoroval, a poté zakreslil v charakteristických črtách do skicáře. Kresby vznikaly zcela bez kontroly. O to překvapující je jejich srovnání s modelem. Třetí sérií jsou typologicky, formálně i obsahově různorodé skici. Malíř zachycoval vše, co pokládal pro svou tvořivost za důležité – od frotáží přírodních materiálů, různorodých textur, až po detaily ženského těla.

Informace z vernisáže zaznamenal
JAROSLAV BOBEK