Retrospektiva díla malíře Miroslava Šimordy

19.01.2014 09:55

    Galerie ARS Josefa Chloupka na Veselé 39 zaměřila pozornost na významné osobnosti nejstarší generace brněnských výtvarných umělců. Retrospektivou s průřezem tvorby předních brněnských malířů tak mohla i mladší generace poznat v jistém výseku díla zachycující genezi podob výtvarného umění ve městě v průsečíku přibližně půl století. Prezentována byla tvorba malířů, jejichž význam výrazně přesáhl hranice města i regionu. Osobitého výtvarníka a spisovatele Aloise Mikulky (1933), nestora brněnské výtvarné scény Miroslava Netíka (1920) či nestárnoucího Miroslava Štolfu (1930). Všichni mají dávno své pevné ukotvení na výtvarné scéně a všichni stále aktivně tvoří. Nejinak je tomu u Miroslava Šimordy (1923), loňského devadesátníka!

    Retrospektivní průřez tvorbou M. Šimordy od úvodního dne výstavy za přítomnosti malíře je magnetem pro milovníky a přátele výtvarného umění. V prostorné galerii je rozmístěno množství pláten (deset z obrazů zapůjčeno z galerií), z nichž lze číst cestu a vývoj malíře od konce šedesátých, resp. počátku sedmdesátých let. Na nejstarších lze znát vliv pověstných a uznávaných domů-nedomů. Pozdější díla vypovídají o přechodu k osobitému abstraktnímu pojetí. Oslovují uvážlivou, střídmou, pečlivě váženou kompozicí a volbou barev. „Interní“ krajiny vyvolávají emoční prožitek pozorovatele a pootevírají vstup do introspektivního světa tvůrce.

    Připomeňme, že M. Šimorda v průběhu své umělecké dráhy získal řadu významných ocenění, nejen za malířské dílo. V roce 1963 společně s Milošem Slezákem a Stanislavem Mikuláštíkem získal 1. cenu za výtvarné řešení vládního vstupu do areálu BVV v Brně. Roku 1972 byl oceněn Grand Prix za výtvarné řešení československé expozice v Santiago de Chile. Rok 1991 mu přinesl ve Vídni cenu Irene und Peter Ludwigspreis a stal se členem malířské sekce Geselschaft bildender Künstler Österreichs.

    M. Šimorda byl v roce 1969 jedním ze zakladatelů významného Sdružení Q. O dvacet let později stál u znovuobnovení jeho činnosti. Pamětníci, kterých bohužel ubývá, vzpomínají na čtvrtky v Šimordově ateliéru na dnešní Kounicově ulici, kde se v šedesátých až osmdesátých letech scházeli brněnští umělci.

    Výstava retrospektivního výběru obrazů Miroslava Šimordy je otevřena v úterý až pátek od 12 do 18 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin, a to do 7. února 2014.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK
 

Foto: Zdeněk Kocourek