Rajhradské StřeDění tentokrát s Petrem Šuleřem

25.11.2015 17:55

    Závěrečné autorské čtení tohoto roku se v Památníku písemnictví na Moravě uskuteční 2. prosince 2015 v 17.00 hodin. Pozvání přijal Petr Šuleř, spisovatel, muzeolog a jeden za zakládajících členů Asociace muzeí a galerií v ČR. Petr Šuleř přečte úryvky ze své připravované knihy s pracovním názvem Sloupy stříbrné, dno ze zlata. Návštěvníci se mohou také těšit na besedu vztahující se jak k jeho tvorbě, tak k muzejnictví.

    PhDr. Petr Šuleř (*1948) je znám především mezi muzejníky. Působil jako odborný pracovník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Moravského muzea v Brně, jako ředitel Jihomoravského muzea ve Znojmě a 16 let jako ředitel Moravského zemského muzea v Brně. Kromě odborných článků a publikací vydal v roce 2013 v nakladatelství MOBA historický román Zločinci a kavalíři.

    Prosincové StřeDění v Památníku písemnictví na Moravě (areál benediktinského kláštera v Rajhradě) se koná jako „dernisáž“ výstavy Tři generace tvůrců ‒ rod Šuleřů, která mapuje tvorbu členů rodiny od spisovatele Oldřicha Šuleře, přes jeho syny (jedním z nich je právě Petr Šuleř), až po jeho vnuky a vnučky. Výstava spojuje literární tvorbu s výtvarným uměním, kterému se v rodině Šuleřových věnuje zejména Libuše Šuleřová (ilustrace, malba) a z nejmladší generace Zuzana Šuleřová (smalty a umělecký kovový šperk). Výstava v Památníku písemnictví na Moravě končí 6. prosince 2015.  (št)