Račte vstoupit do divadla!

24.09.2020 14:50

    Račte vstoupit do divadla na výstavu, která přináší výsledky pětiletého výzkumu grantového projektu NAKI II Cesta k divadlu.

    Námět výstavy vychází z polozapomenutého fenoménu divadelních cedulí a připomíná jejich obsahový i formální vývoj a všechny funkce, které cedule a divadelní plakáty měly a plnily. Ve své době sloužily jako pozvánky na různá představení a často byly také uměleckým artefaktem. Dnes jsou jedinečným pramenem teatrologického bádání a umožňují poměrně přesnou rekonstrukci repertoáru divadel.

    Výstava představuje obrazy divadelního života v českých zemích již od 17. století, kdy vznikaly první řádové scény (předchůdci pozdějších cedulí), s přesahy až do současnosti. Cedule k jednotlivým představením doprovázejí další exponáty ilustrující divadelní tvorbu – scénické a kostýmní návrhy, fotografie, vzácné rukopisy a tisky, kostýmy, modely scén, rekvizity a obrazy. Důraz je kladen na instituce, jejichž historie je podrobně zmapována díky divadelním cedulím (Stavovské, Prozatimní, Národní a Vinohradské divadlo v Praze, brněnské Národní divadlo a kočovné společnosti). Poprvé jsou ukázány také nově nalezené divadelní předměty ze 17. a 18. století.

    Premiéra výstavy Račte vstoupit do divadla se konala v Nové budově Národního muzea v Praze, kde jí předčasně ukončila koronavirová karanténa. S mimořádným ohlasem jí zhlédlo téměř 25 tisíc návštěvníků. Plánovaná výstava v Moravském zemském muzeu byla z důvodu pandemie zrušena a nahrazena virtuální podobou výstavy, která bude od 23. září 2020 zpřístupněna uživatelům internetu na adrese – ractevstoupit. Mzm.cz.

    K výstavě byly vydány dvě publikace: výpravná kniha teatrologických studií s podrobným soupisem exponátů a brožura pro běžné návštěvníky s texty a obrazovou přílohou. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo uchování a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí, které patří ke zdrojům a informacím o dějinách divadla. Současně také vznikla interaktivní specializovaná mapa výskytu cedulí v českých a moravských muzeích, knihovnách a archivech, kterou ocení laická veřejnost na – http//www.Divadelnicedule. cz.

Text a foto: Petr Michl