Princezna česká, královna dánská

19.01.2013 10:20

    Princezna Markéta Přemyslovna, dcera českého krále Přemysla Otakara I. se roku 1202 sňatkem s dánským panovníkem Waldemarem II. stala královnou. U obyvatel severské země si dánská Dagmar získala nesmírnou oblibu a zůstává tu v paměti jako panovnice sličná, laskavá a šlechetná. Žila krátce, předtím pozbyla i syna, který měl být následníkem trůnu. O dobré královně se zachovalo několik balad s datem přibližně o dvě století pozdějším. Nejsou jistě pramenem faktů pro historiky, nepochybně však svědectvím o silném dojmu, který princezna českého rodu v Dánsku zanechala. Dagmar je jedinou z žen, kterou dávné balady, jinak vzpomínající život a skutky velkých panovníků, opěvují. Málokdo z obyvatel severské země tuší, že dobrotivá královna Dagmar pocházela z Čech, obdobně ne každý Čech ví o legendární dánské královně českého rodu. Dánské prameny jako rok úmrtí mladičké královny narozené roku 1186, uvádí rok 1212, v českých publikacích se vyskytuje o rok pozdější datum. A tak těmto dvěma letům je věnována vzpomínka v podobě putovní výstavy v dánské a české verzi. Tu českou možno nyní navštívit v budově Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea do 17. března 2013.

    Osud královny českého rodu se stal inspirací českým spisovatelům a básníkům J. V. Raisovi a Svatopluku Čechovi. My v Brně, byť od severu trochu vzdálenější, máme k Dánsku a Dagmar vztahy až nečekaně těsné. Dánská Kodaň inspirovala básníka a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka k převzetí obyčeje vánočního stromu uprostřed města, který byl v našich zemích vztyčen ponejprv v roce 1924 právě na brněnském náměstí. Z výtěžku sbírek byl v roce 1929 otevřen v Brně-Žabovřeskách domov pro opuštěné děti nesoucí jméno Dagmar.

    Probíhající výstava v Dietrichsteinském paláci nehýří množstvím dobových exponátů, na přehledných panelech a dalších výstavních předmětech však komorně a přehledně připomíná naši i dánskou Markétu – Dagmar.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 

Tiskové konference k výstavě se zúčastnil velvyslanec ČR v Dánském království Zdeněk Lyčka (vlevo).

Foto: Petr Michl