U Mahenů doma je zrekonstruováno a vymalováno,

přijďte na návštěvu!!!

14.03.2019 16:30

    Památník Jiřího Mahena najdete v Brně v domě Mahenova 8, tam, kde Mahenovi bydleli. Až do roku 1991 tu po smrti manžela (22. 5. 1939) bydlela manželka, paní Karla Mahenová, se sestrou. A již několik let před tím jednala se správou města o vybudování památníku.

    A jak to tak bývá s dobrou myšlenkou, když je dobrá, tak dlouho zůstává jen myšlenkou. Až v roce 1992 převzala vilku do správy Knihovna Jiřího Mahena a otevřela zde pobočku a památník. Po létech bylo potřeba dům zrekonstruovat. Shodou okolností se našel štědrý dárce, spíš dárkyně, po které knihovna převzala dědictví, což byl finanční základ rekonstrukce. Po téměř roce je tedy hotovo a veřejnosti se otevřel prostor, který je víc autentický a představuje interiér domu v dobovém stylu, kdy tu Mahenovi spolu žili.

    Dýchají tu 30. léta, vše je účelné a přehledné. Není tu kuchyně, místo ní je tu ale spousta knih. A co je tu především, je nově zrekonstruovaná půda, oblíbené místo setkávání Jiřího Mahena s přáteli a v poslední době místo konání mnoha literárních i společenských akcí. Duší akcí je nejen Knihovna Jiřího Mahena, ale také Společnost Jiřího Mahena.

    Na rekonstrukci a hlavně na vybavení interiéru se podílelo mnoho institucí, počínaje architektonickou kanceláří Tihelka-Starycha a DT Stav, ale také sesterské kulturní organizace, jako je Moravská zemská knihovna, Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a v neposlední řadě i Národní divadlo v Brně, jehož součástí je činohra Jiřího Mahena, tedy „Mahenka“, kde kdysi působil Mahen jako dramaturg. Ti všichni poskytli dobové artefakty, které dokladují život a práci brněnského umělce.

    Při novém otevření památníku 14. 3. 2019 se vzpomínalo, četlo i hrálo, studenti z gymnázia P. Křížkovského přišli s dechovým triem, dvě dívky z Biskupského gymnázia četly vzpomínky a dopisy. A hlavně se diskutovalo o Jiřím Mahenovi, co znamenal pro Brno a co vlastně všechno dělal. Básník, novinář, dramatik, dramaturg, knihovník, ředitel, režisér i divadelní kritik, ve všech oborech zanechal svoji stopu a především učinil z Brna kulturní a společenské centrum.

    Opravdu stojí za to, jít k Mahenům na návštěvu! Tak si to užijte…

KARLA HOFMANNOVÁ

 

Foto: Stanislav Vrbka