Pomozte svému divadlu!

    V Praze žije asi 15 procent všech obyvatel. Většina státních dotací určených divadlům směřuje přitom do hlavního města. Regionální divadla, která hrají pro většinu diváků, získávají od státu a krajů pouhých deset procent. Provoz regionálních divadel pokrývají z devadesáti procent města, kde divadla sídlí.

    Ocenění náleží vedení města Brna, které přispívá do oblasti kultury deseti procenty ze svého rozpočtu. O to víc, že od této strategie nemíní ustoupit ani v současné nepříliš povzbudivé ekonomické situaci, pro Brno navíc komplikované zásahem do rozpočtu, kdy jako další velká města, bylo postiženo novým rozdělením ve prospěch menších obcí.

    V této souvislosti stojí za zmínku, že téměř polovina návštěvníků brněnských divadel přijíždí do Brna z okolí. Každé sedadlo bez rozdílu je dotováno městem.

    V divadelních souborech na území celé republiky narůstají obavy, že současná situace by mohla mít nepříznivý dopad na divadla i celou oblast kultury.

    Asociace profesionálních divadel ČR proto zahájila informační kampaň o nepříznivé situaci ve financování regionálních divadel. Stávající stav je v rozporu s dlouhodobou koncepcí podpory profesionálních divadel ze strany státu. Divadlům se nedostává ani poloviny přislíbené částky. Asociace současně upozorňuje na potřebu zavést dlouhodobě žádaný systém korporátního financování divadel s určením podílu státu, krajů a měst.

    Kampaň je vedena pozitivně snahou o vyřešení vážného a vleklého problému. Není nátlakovou, nýbrž informativní, i svými průvodními akcemi. Není namířena proti nikomu, přeje si pouze věcné a spravedlivé řešení financování regionálních divadel i kultury obecně.

    Kampaň s názvem „Pomozte svému divadlu“ může svým podpisem podpořit každý, kdo souhlasí. Podrobnější údaje možno nalézt na internetu (www.pomoztesvemudivadlu.cz), nebo přímo v tom svém divadle.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK