Setkání básníků, burza literárních děl

Poezie v galerii – NA BÍLO

06.11.2018 11:30

    V galerii Katakomby na brněnském Zelném trhu zítra skončí výstava Terrapicture, která – stejně jako předchozí expozice ZPOZA DÍRY… also love is not a ditry word – představila barevný svět v podzemí Divadla Husa na provázku. Byl to důstojný příspěvek k oslavám 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. A taky něco nového, v Brně dosud nevídaného. Původně dvacetidenní a posléze na žádost mnoha návštěvníků prodloužený barevný svět nyní dostane závěrečnou bílou tečku. Katakomby opět změní svoji tvář…

    V neděli 11. listopadu 2018 v 18 hodin se v podzemí Centra experimentálního divadla sejdou básníci a literáti. V hodinovém programu představí svoji tvorbu, pohovoří s návštěvníky, budou diskutovat a odpovídat na otázky. Z přinesených knížek, brožur či samizdatu účinkujících a návštěvníků se v průběhu večera vytvoří literární burza, kterou zaštiťuje organizátor této akce Skill Art, z. s. V pořadu s názvem Poezie v galerii – NA BÍLO zazní ukázky z tvorby Jakuba Kostelníka, Petra Moučky, Marcely Blahůškové, Filipa Klegy a Kateřiny Koutníkové. Autorské čtení pomohl zorganizovat básník Ivan Petlan, který rovněž představí některé ze svých děl. Burzu poezie podpoří Eva Stascha, Vinný malíř, Matouš Hořínek, Paní L. či Zigi Performer.

    „Cílem večera vernisážového charakteru je vytvořit příjemné setkání návštěvníků galerie s literáty. Vytvořit ukázku samostatného a plně funkčního literárního programu, který podpoří návštěvnost galerie a umožní její širší propojení s uměleckou obcí. Do povědomí lidí chceme dostat myšlenku, že do galerií patří i zajímavé literární večery s burzami autorských děl,“ vysvětluje výtvarník Pavel Vagner. A dodává: „Budeme-li hledat význam slova galerie, nalezneme spoustu definic: zastřešení, hlediště, výstavní prostor, propojení. Bílé stěny jsou v umělecké galerii něco jako nepopsaný list papíru. Vyzývají k prezentaci uměleckých děl, v našem případě nejen výtvarných.“

    V neděli v podvečer nás čeká velice zajímavá hodinka plná poezie a zajímavého povídání. Osobní setkání s autory literárních děl bývají nezapomenutelná. Přijďte taky kus řeči, a pokud máte svá vlastní literární díla, nezapomeňte je vzít s sebou…  (jbo)