Orffova Chytračka byla příjemným zážitkem

Za inscenací jednoaktovky německého skladatele 20. století v Komorní opeře JAMU

11.12.2017 10:15

    Šestým rokem obohacuje brněnskou hudební scénu Divadlo na Orlí, hned ze začátku označované jako Hudebně-dramatická laboratoř Janáčkovy akademie múzických umění. Slouží především adeptům opery a muzikálu, kteří se vzdělávají na Hudební a Divadelní fakultě této věhlasné školy. Jejich inscenace přijímá publikum převážně kladně. Škoda, že mají obvykle jepičí život, samozřejmě to souvisí s průběhem studia i s režimem divadla.

    Jedna z nejnovějších a již proběhnuvších inscenací byla opera Chytračka německého skladatele Carla Orffa (1895–1982) – premiéry byly 25. a 26. listopadu. Nejpopulárnější Orffovou skladbou je scénická kantáta Carmina Burana na motivy středověkých písní a básní, Chytračka je, podle muzikologů, druhá v pořadí. Příběh je inspirovaný pohádkou bratří Grimmů a lidovými barvitými průpovídkami ze sbírky přísloví z roku 1846. Chytračku autor dokončil v pohnutém roce 1942, do děje zašifroval odvážnou kritiku poměrů v tehdejším nacistickém Německu. Premiéra byla o rok později ve Frankfurtu nad Mohanem. „Chytračka vypráví příběh o mocném muži a prosté chytré ženě, která chce pomoci své zemi a také králi, ke kterému se přimkne a chce změnit jeho činy a probudit v něm cit,“ citujeme režiséra Jana Levého, posluchače 2. ročníku oboru Operní režie. Dobře využil při práci se zpěváky mnohotvárnosti Orffovy hudby.

    Chytračka tak zazněla v Brně po 17 letech (předtím tam byla uvedena již v roce 1975), tentokrát v komorní verzi pro dva klavíry, tympány a bicí  – v roce 1980 upravil Friedrich Wanek. Bicích nástrojů jsou více než dvě desítky, hlavní ženskou postavu na jevišti doprovází osm mužů. Operu v Divadle na Orlí nastudovalo celkem 18 sólistů (včetně alternací) z řad studentů Hudební fakulty JAMU i hostů. Výkony pěvců byly skvělé, mnohé absolventské, například Zuzany Machové, Vojtěcha Šembery či Jiřího Ulrycha, kteří účinkovali v první repríze 27. listopadu. Doplnili také dva alternující studenti Ateliéru muzikálového herectví Divadelní fakulty. Jednoduchou industriální scénu, které dominoval proměňující se strop, vytvořil Jaroslav Záděra, kostýmy inspirované 40. lety 20. století rovněž hostující Eliška Lupačová Ondráčková. Řídil student 2. ročníku oboru Dirigování orchestru Jiří Najvar, autor opery Zhasnutí, kterou uvedla Komorní opera Hudební fakulty JAMU v roce 2015. Představení má spád zásluhou rovněž Jiřího Ullricha, jenž pěvce rozpohyboval.

    Chytračku uvádí od roku 2016 též pražské Národní divadlo v režii Jiřího Nekvasila a od února 2017 Slezské divadlo Opava s režisérem Luborem Cukrem.

(tr) s využitím tiskové zprávy HF JAMU

 

V titulní roli alternovala Zuzana Machová, na snímku s Robinem Červinkem v roli Krále.

Foto: archiv HF JAMU