Ojedinělý projekt čtyř evropských malířek

13.09.2018 22:50

    Podnětná výstava, nazvaná NORTH SOUTH EAST WEST (Sever/ Jih/ Východ/ Západ), byla ve čtvrtek 13. září 2018 zahájena v Památníku Leoše Janáčka na Smetanově ulici č. p. 14 v Brně. Výstavu pořádá Moravské zemské muzeum v Brně, kurátorkou je Nikola Illeová.

    Svou tvorbu představují čtyři výtvarné umělkyně: Cristina Ataíde z Portugalska, Angiola Bonanni z Itálie, Marie Filippovová z České republiky a Gisela Weimann z Německa. Právě tyto čtyři dámy jsou autorkami zmíněného projektu, označujícího zeměpisnou polohu zemí, kde žijí. Projekt chápou jako svůj příspěvek ke vzájemné toleranci, k vytvoření sítě vzájemného přátelství a harmonie v multietnické, kulturně rozmanité Evropě.

    Akademická malířka, grafička a kreslířka Marie Filippovová z Brna k historii projektu uvedla: „Název naší první výstavy byl Une mer, deux rivages (Jedno moře, dva břehy). Výstavu zprostředkoval marocký umělec Said Messari a konala se v roce 2014 v kulturním středisku MAC.A, založeném v roce 2012 s cílem umožnit setkávání umělců a intelektuálů z celého světa. Pro nás evropské umělkyně to byla cesta, vedoucí v opačném směru než příval uprchlíků ze severní Afriky do Evropy. Několik týdnů našeho pobytu na workshopu v Maroku usnadnilo skutečnou výměnu názorů a zkušeností. Ty jsou zahrnuty do nového projektu Sever/ Jih / Východ/ Západ, který byl dosud prezentován v galerii Interno 14 v Římě a výstavní síni Espacio BOP v Madridu.“

    Společným tématem jmenovaných umělkyň je moře a jeho proměny. Autorky volí různé techniky, například lavírovanou kresbu tuší, umělecký tisk, sérii filmových okének či rozměrné skládací objekty. Středem výstavy je seznam, který obsahuje 34 361 jmen migrantů, kteří zahynuli na cestě do Evropy. Vytvořila ho Cristina Ataíde z Portugalska.

    Ojedinělá výstava v Památníku Leoše Janáčka v Brně potrvá do 7. října 2018.

VĚRA RUDOLFOVÁ