Moravské zemské muzeum otevřelo

nové centrum v Brně-Medlánkách

16.11.2013 12:45

    V roce 2010 byl odbornými pracovníky MZM rozpracován koncept specializovaného pracoviště pro dějiny literatury 20. století. V letech 2011 a 2012 byly knižní a sbírkové fondy přestěhovány na nové působiště do Brna-Medlánek, Hudcova 76, kde je k dnešnímu dni ve fondech literárního oddělení shromážděno více než 10 tisíc kusů materiálů.

    Název Centrum kulturních dějin 20. století vznikl teprve nedávno a označuje jednu významnou část zdejšího Oddělení dějin literatury. Můžeme tu najít větší část archivu Pavla Kohouta, dále část knihovny spisovatele Jiřího Gruši či práce Jana Trefulky, a to vedle spisů sociologa Miloslava Petruska či archivu moravských básníků Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška.

    K nedožitým 75. narozeninám Jiřího Gruši bylo na tiskové konferenci v novém kulturním centru představeno jeho ucelené dílo. Svými postřehy vše doplnila spisovatelova manželka Sabine Gruša (na obrázku vpravo), která blíže přiblížila Grušovu tvorbu, zahrnující básně, prózu, eseje a také překlady. Povídkové dílo Jiřího Gruši přibližuje různá období spisovatelova života a představuje pestrou směsici autorových textů.

    Nesmíme zapomenout také na Grušovo esejistické dílo před rokem 1989 a práce z pozdější doby, kdy spisovatel působil v diplomatické funkci ve Vídni, která výrazně ovlivnila i obsah jeho textů.

Text a foto: Petr Michl

 

Dole: Archivní fotografie z návštěvy jihomoravských novinářů u Jiřího Gruši v jeho vídeňském úřadě.