Ad: Obrázky z brněnských knihoven

Nebyla to fronta na banány

11.04.2013 18:55

    Moravské náměstí, středa 10. dubna 2013 před čtvrtou odpolední. Tak dlouhou frontu jsem naposledy viděl u pokladen Komety v minulé sezoně, když válela o titul. Táhne se od knihkupce Dobrovského, podél fronty domů až k bývalé kavárně Bellevue a ještě kousek za roh. Prší.

    Mezitím jsem dorazil do Tuřan. Jdu si popovídat s paní Helenou Florovou, knihovnicí jedné z nejmenších poboček KJM – knihovny Jiřiho Mahena. Paní Florová obhospodařuje 10 354 knížek a šest pravidelně dodávaných všeobecně vzdělávacích časopisů. Má kolem pěti set stálých čtenářů, děti z mateřské školky tu vystavují obrázky a chodí sem na besídky, stejně i školáci ze školy odnaproti. Tuřanští školáci se neliší od ostatních - nejmilejší jejich četbou jsou Karlík a továrna na čokoládu, Doktor Proktor a prdící prášek švédského spisovatele Jo Nesbo a též Deník malého Poseroutky od J. Kinneye. Dumáme, nakolik ten zájem vyvolává obsah a nakolik podbízivé názvy. Tuřanská knihovna má dva počítače pro veřejnost, nemá bezbariérový přístup – nedivme se, jde se do ní po schůdkách jako do bývalé klášterní cely – však to byl dříve jezuitský klášter, a vedly odtud podzemní chodby až k Rajhradu. Na nádvoří byla za první republiky postavena obecná škola, později učiliště pro automechaniky a švadlenky. Za pana starosty Medka byla škola opravena. Naproti knihovně je železářství. Do začátku padesátých let tu býval "odborný obchod s lahůdkami" pana Střechy.

A je tu i zastávka autobusů. Za půl hodiny jsem na Moravském náměstí. Zdá se, že fronta u knihkupce Dobrovského se nepohnula. Ne, není to fronta na banány ani na hokej. Je to zázrak. Je to fronta literární. Vlastně ne. Zavítala sem Lorna Byrne a její andělé... A podepisuje zde své knížky. Lorna Byrne je irská mystička – hovoří s anděly a říká, že to můžeme i my. Andělé totiž jsou mezi námi, řekla mi jedna z čekajících dívek – a já dívkám věřím. Každý máme svého a ten nás vede světem, nabádá nás k lásce a naději. Musí to tak být. Nebyla to fronta na knížky, ani na banány. Byla to fronta na lásku a naději.

LADISLAV VENCÁLEK

Psáno pro květnový KAM v Brně