Na Špilberku dost k vidění

29.05.2014 17:20

    Není od věci, když reportér celostátního média navštěvuje vyhledávané destinace a hodnotí připravenost na turistickou sezónu. Udílení symbolických medailí je hravé a diváka zaujme. Platí ovšem, že hodnotitel má mít smysl pro objektivitu i základní znalost o hodnoceném.

    Před časem navštívil Špilberk reportér jisté soukromé televizní stanice a udělil mu z milosti tuším bronzovou medaili. Hodnotit hodnotitelský um hodnotitele: nevím, nevím.

    Špilberk, jak plyne z názvu, je Muzeem města Brna. Ve stálých výstavách přibližuje v různých aspektech historii města. Každoročně také otevírá řadu dalších expozicí, v jeho prostorách se odehrává množství velkých, široce navštěvovaných kulturních a společenských událostí. Špilberk, kdysi přemyslovský hrad, čas proměnil v pevnost a vězení. Neodmyslitelně k němu náleží kasematy, považované kdysi za jedno z nejtěžších vězení Evropy.

    Reportér navštívil kasematy a neskrýval zklamání. Co čekal? Vzpouru probuzených vězňů? Oživení podzemních chodeb s kobkami inscenací dramatického útěku a pronásledování vězně? V plné sezóně Špilberk ožívá samozřejmě nejen příchozími turisty, zdálo se mi však, že reportér spíše jako by odhlédl od specifiky někdejšího obávaného vězení dlouhých, studených chodeb a temných cel, které nenabízejí tolik romantických atraktivit jako vyhledávaný středověký hrad.

    Škoda, že přišel v dobu, kdy nebyly otevřeny výstavy. Zaujala by ho bohatá, exponáty přiblížená historie města? Nebo by očekával nádherné zámecké sály s množstvím historického mobiliáře?

    Z výstav připomeňme alespoň tu, která přibližuje brněnskou meziválečnou architekturu, známý brněnský funkcionalismus, a ty, které ilustrují dlouhou historii města, hradu i vězení a měly by zaujmout většinu návštěvníků.

    Vlastně jsem chtěl psát o něčem jiném. V Muzeu města Brna na Špilberku byla po roce slavnostně otevřena obměněná stálá výstava výtvarného umění brněnských autorů období od půle minulého století do současnosti. Prostory, které má výstava v jižním křídle druhého patra k dispozici, nejsou bohužel nafukovací, i tak však nabízejí návštěvníku dostatečnou šanci k orientaci o vývoji a trendech moderního výtvarného umění ve městě. Plejáda známých jmen, uměleckých skupin a sdružení vypovídá o bohatém uměleckém dění ve městě. Možná i mnozí Brňané si neuvědomují, jaké množství vynikajících malířů patří k brněnským rodákům, kolik jich v Brně žilo a působilo.

    Přehlednou a atraktivní výstavu, která je současně poctou významné tvůrčí osobnosti Dalibora Chatrného, lze doporučit každému Brňanu se zájmem o všestranné poznávání svého města, jeho historie a kultury, ale také všem návštěvníkům odjinud, se zájmem o moderní výtvarné umění. Mnohé možná překvapí šíře, rozmanitost a síla výrazu, kterou díla brněnských tvůrců návštěvníka osloví.

    Na Špilberku je dost k vidění. I sám pohled na svítící, zrestaurovaný areál s upravenými cestami uprostřed zeleně těší. Chůze, byť do kopce, je příjemná, jak odkrývá před očima chodce výhledy na město ležící dole pod hradem jako na dlani.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

 

Foto: autor