Muzeum zve na snímky Ivana Kyncla

18.03.2015 17:05

    Moravské zemské muzeum otevřelo v přízemí Dietrichštejnského paláce na Zelném trhu výstavu fotografií Ivan Kyncl: Rebel s fotoaparátem. Je to první ucelená výstava Kynclova díla u nás a zahrnuje nejen jeho obrazovou kroniku normalizační doby v Československu, ale i jeho tvorbu v emigraci.

    Ivan Kyncl, signatář Charty 77 a syn známého novináře Karla Kyncla, by se v dubnu tohoto roku dožil dvaašedesáti let. Nefotografoval statické předměty, ale život, příběhy a atmosféru. Svými snímky ze sedmdesátých let dvacátého století u nás přenáší na diváka pocity pronásledování a úzkosti a nutí ho k přemýšlení. Stejně působivé jsou jeho snímky z cyklů Romské děti nebo Z domova důchodců, řazené k takzvané sociální fotografii. V reportáži z Číny, kam v roce 1982 doprovázel delegaci politiků, nám zase dává možnost pochopit život tamního obyčejného člověka. V emigraci ve Velké Británii se uplatnil a proslul především jako divadelní fotograf. Zdokumentoval více než tisícovku inscenací muzikálů, oper a činoher a dokázal při tom avantgardním způsobem postihnout napětí a pohyb protagonistů na jevišti.

    Téměř dvě stovky vystavených snímků pochází ze sbírek Výzkumného střediska Východní Evropa v Brémách. Výstavu je možné navštívit do sedmnáctého května tohoto roku.  (jis)

 


Vlevo: Alena Melicharová, vdova po Ivanu Kynclovi. – Vpravo dole: Kurátorka z Brém Heidrun Hamersky (hovoří na mikrofon) s kurátorkou MZM Eleonorou Jeřábkovou.

Foto: Jiří Smutný (3) a Petr Michl (1)