Přípravy na stavbu Janáčkova kulturního centra pokračují

Moderní sál světových parametrů

26.10.2015 19:05

    Ve Veselé ulici v Brně, v těsné blízkosti Besedního domu, vyroste během několika let Janáčkovo kulturní centrum. Pokud se podaří splnit veškeré záměry, bude se čím chlubit. Akustika nového koncertního sálu s kapacitou 1 250 míst má splňovat nejpřísnější parametry a zařadí se tak mezi absolutní světovou špičku. Patronkou projektu je brněnská rodačka, světoznámá sopranistka Magdalena Kožená.

    O potřebě nového koncertního sálu se v Brně hovoří už několik desítek let. Uvažovalo se například o lokalitě na Žerotínově náměstí (dnešní Bílý dům), na bývalém náměstí Joliota Curie (dnes úsek Šumavské s komerčními věžáky) či na třídě Obránců míru. Později se objevil nápad, že by šlo využít nezastavěné prostranství mezi Besední a Veselou ulicí. Z popudu profesorky Aleny Veselé vznikl Spolek pro výstavbu koncertní síně v Brně a původní myšlenka začala pozvolna dostávat konkrétní obrysy…

    Brněnským novinářům se naskytla možnost diskutovat přímo na staveništi a poté i na navazující tiskové konferenci s primátorem města Brna Petrem Vokřálem, ředitelkou Filharmonie Brno Marií Kučerovou, zástupci dodavatelských organizací i odbornými pracovníky, kteří mají výstavbu na starosti. Plány jsou skutečně smělé…

    „Jsem rád, že po dlouhých letech přešlapování se nebude o Janáčkově kulturním centru jen mluvit. Filharmonie Brno, jako jedno z nejlepších hudebních těles v České republice i v Evropě, si zaslouží důstojný koncertní sál,“ říká primátor. „Stavbu chceme zahájit co nejdříve.“ Rada města Brna bude v nejbližších týdnech projednávat a schvalovat aktualizaci investičního záměru budoucí výstavby, s odhadem celkové investice v rozsahu 1,3 miliardy korun. Další zdroje město získá z centrální či krajské úrovně. Usilovně hledá rovněž sponzory.

    Územní řízení bylo zahájeno už v roce 2013. V první etapě je na pořadu výstavba podzemních garáží. Práce byly zahájeny počátkem letošního roku, s celkovými náklady 300 milionů korun. Garáže budou mít kapacitu téměř 200 míst, první auta zde zaparkují na podzim 2017. Investorem jsou Brněnské komunikace, a. s. Až do ledna budou na staveništi pracovat archeologové. Nesmí docházet k žádným prodlevám, bezprostředně po dokončení garáží bude proto zahájena druhá etapa. Takový je záměr všech, kteří se na stavbě Janáčkova kulturního centra podílejí nebo v příštích letech budou podílet.

    Snahou města je zahájit výstavbu koncertního sálu koncem roku 2017. Jak už bylo naznačeno, Janáčkovo kulturní centrum se stane jednou z nejzajímavějších staveb v oblasti kultury – nejen u nás, ale i celé Evropě. Územní rozhodnutí bylo získáno na základě vítězné studie Ateliéru M1 architekti, s. r. o. Po schválení investičního záměru bude následně vypsáno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci.

    „Filharmonie Brno letos slaví svou šedesátou sezonu. Po celou dobu své existence je nucena fungovat v provizorních podmínkách. Sídlíme a zkoušíme v krásném, ale malém sále Besedního domu, na každý symfonický koncert se stěhujeme do Janáčkova divadla nebo jinam,“ vysvětluje ředitelka Marie Kučerová. „Nový sál světových parametrů tyto základní existenční problémy vyřeší. Publiku nabídne zcela nový estetický zážitek. Naší vizí je vytvoření příjemného otevřeného hudebního komplexu ve spojení s Besedním domem a urbanistickým řešením prostoru v samém centru města.“

    Odborníci, kteří mají se stavbou Janáčkova kulturního centra co do činění, věnovali přípravě této investice spoustu času. Navštívili okolní země, kde už podobné sály existují, sbírali zkušenosti, zkoumali každý detail, aby se na něco nezapomnělo. Jsou přesvědčeni, že našli nejlepší řešení a sál bude opravdu dobrý. Musejí to být správně investované peníze, veřejnost to bude určitě bedlivě sledovat. V samém centru Brna vznikne nový moderní sál, s návazností na restaurační provozy a kavárny, jakési „náměstíčko“ pro relaxaci, s možností prohlídek vnitřních prostorů, důstojné místo pro pořádání worshopů, přednášek, besed či jiných kulturních akcí.

    Naznačili jsme jen některé myšlenky, související s budoucím Janáčkovým kulturním centrem. Pro veřejnost byly právě spuštěny nové webové stránky www.salprobrno.cz s aktuálními informacemi o tom, co se právě událo na stavbě, co objevili archeologové, jaké jsou další plány a záměry. Stačí jen kliknout…  (jbo)

 

Primátor města Brna Petr Vokřál poskytl novinářům informace přímo na staveništi budoucího Janáčkova kulturního centra.

Foto: Jaroslav Bobek