Místa paměti národa – Unikátní vzpomínky pamětníků

21.05.2015 18:45

    Pozoruhodnou publikaci vydalo letos nakladatelství JOTA pod názvem Místa paměti národa. Kniha o téměř pěti set stránkách většího formátu je výsledkem práce Post Bellum, obecně prospěšné společnosti, která se věnuje orální historii. Publikace přináší více než dvě stovky příběhů – autentických vyprávění pamětníků událostí z doby 2. světové války, dnů předválečných i poválečných. Post Bellum zpracovává a přibližuje veřejnosti záznamy vyprávění jedinců, kteří byli svědky či účastníky dějů naší novodobé historie. Zajímavé jsou nejen vzpomínky hrdinů nebo přímých svědků velkých událostí, ale i těch, kteří se neocitli v centru dění, jejich prožitky však přibližují události méně známé a dokreslují charakter doby. Projekt Paměť národa tak přináší plastický obraz sestavený z množství střípků. Čtenáři se před očima otevírá historie ne jako poučená deskripce a analýza, ale jako mnohočetná a různorodá sdělení, kaleidoskop individuálních prožitků těch, kteří „byli u toho“. Každý střípek či kamínek z této mozaiky by mohl být námětem k literárnímu zpracování, stejně tak je cenným materiálem pro profesionální historiky. Z poutavé knihy s bohatým doprovodným obrazovým materiálem si každý sestaví vlastní mozaiku, svůj výklad, snad i poučení z  dějin a z osudů těch, kteří je žili. Vzpomínky pamětníků jsou rozčleněny do 14 kapitol podle názvů současných krajů České republiky. Není nutno začít s četbou od první stránky, ale třeba od toho našeho kraje, jak v úvodu knihy doporučuje, avšak nevnucuje, zakladatel a ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK