Město hudby s Magdalenou Koženou

18.07.2013 13:30

    Nemalý počet osob a osobností narozených v Brně či dlouhé roky s městem svou činností a dílem spojených, odtud odešel, aby nalezl lepší příležitosti uplatnění, větší uznání, ohlas i slávu v Praze nebo v zahraničí. O Brňanech se traduje, že jsou patrioty a k městu mají pevný vztah, i když v něm již nežijí. Brněnská rodačka, pěvkyně, mezzosopranistka Magdalena Kožená patří k nevelkému okruhu těch osobností, které dosáhly světový ohlas a renomé. Náleží k nejžádanějším operním pěvkyním, je nositelkou prestižních hudebních cen a její program je opravdu nabitý. Přesto nezapomíná na své město a je skutečnou patriotkou, která to pouze neproklamuje. Dokladem je připravovaný koncert v brněnském Besedním domě, který se bude konat 4. září. Na koncertu pořádaném portálem Brno – město hudby ve spolupráci s Filharmonií Brno doprovodí naši mezinárodně nejuznávanější pěvkyni varhanní virtuos Christian Schmitt. Zazní díla Henryho Purcella, Hugo Wolfa, Franze Schuberta, Richarda Strausse, Antonína Dvořáka a Georgese Bizeta. Speciálním hostem večera bude sbor Kantiléna. Tam před lety Magdalena Kožená začínala a nikdy na toto období nezapomněla. Koncert Magdaleny Kožené je samozřejmě velmi výjimečnou událostí, která se často nevyskytne. Když jsem na počátku textu vzpomenul brněnský patriotismus, nutno říci, že naše brněnská a světová pěvkyně ho dokáže naplnit nejen slovem. Zářijové vystoupení věnuje svému městu, vzdává se honoráře. Vstupenky jsou tak v mimořádně příznivé ceně a je jisté, že zájmu nebude sál Besedního domu stačit.  (št)