Magazín Diva vychází v novém formátu a barevně

17.10.2013 21:05

    Po pěti letech se v tiráži magazínu brněnského Národního divadla, nesoucím název Diva, znovu objevuje jméno a příjmení jeho bývalé šéfredaktorky Šárky Motalové – nyní je jeho editorkou. Vydavatel přikročil k vítané proměně tohoto čtvrtletníku. Formát je skladnější, počet stránek je zachován, ale jsou barevné. Redakce slibuje, že chce přinášet zprávy z různých zákoutí divadla, z jednotlivých scén a souborů, nevynechá samozřejmě ani hosty.

    V prvním čísle nové divadelní sezóny přináší Diva mj. zajímavé rozhovory s herečkou Marií Durnovou, hercem Zdeňkem Maryškou, s pověřeným šéfem činohry Petrem Halberstadtem a s dramaturgem činohry Martinem Kubranem, s kostýmním výtvarníkem Josefem Jelínkem, s jubilanty Janáčkovy opery sbormistrem Josefem Pančíkem a sólistou Petrem Levíčkem. Přibližuje rovněž program 7. festivalu Redfest od 1. do 7. listopadu 2013 v Redutě. Helena Michková uveřejňuje v Divě pozoruhodný článek Lidové vánoční evangelium pro děti i dospělé o chystané inscenaci Betlémská hvězda, která bude mít premiéru 30. listopadu. Dramaturgie činohry brněnského Národního divadla volbou tohoto titulu nepřímo navazuje na jednu z nejslavnějších brněnských inscenací vůbec – Kopeckého zpracování lidových pašijových her s výmluvným a na tehdejší dobu velmi provokativním názvem Komedie o umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista. V roce 1965 ji v premiéře uvedli režisér Evžen Sokolovský a dramaturg Bořivoj Srba. Režisérkou Betlémské hvězdy je Janka Ryšánek Schmiedtová. Začátkem prosince možná na jedno z představení zavítá i Mikuláš.

    Příští číslo Divy se dostane ke čtenářům 15. prosince 2013.

BOHUMIL HLAVÁČEK