LovSlov – 100 básniček (3 263 slov)

29.03.2015 15:45

    V době internetu se komunikace i schopnost koncentrace poněkud zkracuje.

    Ikonické dorozumívání, cizojazyčné vlivy a kulturní globalizace odvracejí pozornost od zajímavých nuancí rodného jazyka.

    Lilian Amann se poetickým způsobem rozhodla předvést, že český jazyk skýtá nepřeberné možnosti si se slovy a slovíčky pohrát. Napsala knížečku lehce surrealistických básniček, které volně asociují slova, pod vlivem možností, vyplývajících z variací jejich základu nebo částí.

    Slova ve verších se neskupují podle vnitřní logiky, vytvářejí zdánlivý souzvuk, ne však docela racionální souvislost. Tento asociační způsob uvažování se vyskytuje u dětí, které ještě nepodlehly pevnému schématu tvorby slov. Je to kouzelné období dětské verbální abstrakce, kdy třeba tvrdí, že hřeben je vlastně češen, nebo že se má loďkou k pevnině přibřehovat.

    Autorka objevila například ve slově sladkosti kosti a štěrk v ještěrkách.

    Lilian Amann se v podvědomí záměrně přeladila do ontogenetického stadia s dětskou percepcí. Vznikla tak sbírka dadaistických  básniček s názvem „Lov slov,“ opatřených drobnými černobílými ilustracemi. Protože na trhu zatím nic podobného není, dá se věřit, že sbírka udělá radost čtenářům malým i velkým.

    Knížečka bude mít nesporně své hlubší využití rovněž v oblasti didaktiky a terapie.  (KK)Obálka knížky LovSlov.

    Lilian Amann se narodila v Brně, vystudovala psychologii a ve studiích pokračovala v Německu na univerzitách v Kolíně nad Rýnem a Bonnu. V současnosti působí na několika stuttgartských institutech, kde přednáší a vede semináře o psychologii chování, neverbální komunikaci, interkulturalitě. Napsala „Pověsti z Plumlova“, „Deset pohádek z Kostelce na Hané“, „Pohádky a povídání z dávné Hané“ (s vlastními ilustracemi) a je publicisticky činná v moravském tisku. Jako jazyková redaktorka spolupracovala na překladu klasického románu Sexus Henry Millera z angličtiny do slovenštiny (Petit Press, 2005). Autorka je aktivní rovněž v oblasti výtvarna. Věnuje se malbě, ilustraci a frekventovaně prezentuje svoji tvorbu doma i v zahraničí. Autorka se představila dětskému publiku před dvěma lety knížkou s vlastními ilustracemi „Pohádky a povídání z dávné Hané“. Publikace se dosud těší oblibě, což dokazují nejen frekventovaná pozvání na besedy do škol, školek a na ceremoniály „Pasování na čtenáře“, ale také zařazení pohádkové knížky do nabídky cizojazyčné sekce Floridské státní centrální bibliotéky. Knížka obsahuje dávné příběhy z Moravy, psané formou pohádek a povídání, ve kterých se děti dozvídají něco o již zapomenutých zvycích, pověrách a způsobu života. Některé z pohádek byly zdramatizovány pro divadelní představení spolku herců na zámku Plumlov na Hané. Příznivá odezva přichází také od dospělých, kteří z knížky dětem předčítají. Nakonec to dokazuje i nutnost dalšího dotisku.