Koncert trochu neseriózní

20.10.2014 22:55

    V dlouhém sále renesančního zámku v Bučovicích v rámci Hudebního podzimu se v neděli 19. října 2014 konal koncert patřící k těm, které, jak se říká, „umí pohladit po duši“. Pod taktovkou sbormistra Martina Franzeho vystoupil Smíšený sbor Kantiléna. Tvořen je z převážné části někdejšími dětmi – ze známého brněnského sboru. Dnes jsou z nich lidé dospělí, láska ke sborovému zpěvu je však neopustila, pokračují dál i s časem, který se neptá a zpívá na vlastní noty. Mezi členy sboru jsou i tváře mladé a velmi mladé, a jak jsem se dočetl na příslušném webu, vítán bez ohledu na věk je každý, kdo má jako stávající členové, čas a chuť. K tomu hlas, sluch, taky má umět číst. Z not. Sbor má v repertoáru polyfonní skladby renesančních autorů, ale i současných komponistů, stálým partnerem je komorní orchestr Ensemble Opera Diversa. Třeba podotknout, že sbor rád zabrousí i do zcela jiné žánrové oblasti, třeba ke swingu.

    Program na bučovickém zámku se tak rozčlenil na dvě odlišné části. V té první „vážné“, od přednesu skladeb renezančních přešel sbor ke dvěma lidovým (moravské a české). Druhá část, slovy dirigenta „neseriózní“ byla věnována stále populárním písním z odkazu Jaroslava Ježka na texty V + W. Slovo „neseriózní“ bylo humornou nadsázkou dirigenta, který koncert s šarmem i humorem slovem provázel. Do „neseriózní“ části koncertu se ostatně sám zapojil i pěvecky, členové a členky sboru si dobově upravili zevnějšky, aby i tak evokovali ta jistě krásná meziválečná léta, která jsme nezažili. Za klavírem seděla a za nepřítomného Jaroslava Ježka sbor provázela vždy usměvavá Dada Klementová. Je známá svými úpravami Ježka a Šlitra pro sbor, svůj vztah k jejich skladbám a k textům Voskovce, Wericha a Suchého předává s entuziasmem svým studentům na JAMU.

    Příjemný večer na krásném zámku při poslechu koncertu seriózního i „neseriózního“.  (št)

 

Foto: Josef Brychta