Kniha křtěná vřesem

17.12.2017 08:50

    V Městské knihovně v Tišnově měla v sobotu 16. prosince křest publikace, nazvaná Josef Jambor – Tišnovská sbírka. U příležitosti 130. výročí narození tohoto umělce ji za finanční podpory města Tišnov vydal Spolek přátel Josefa Jambora ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. Ve zmíněné publikaci je z uměleckohistorického hlediska poprvé zhodnocen význam Jamborových děl, která jsou v majetku města. Umělec se stal tišnovským občanem v roce 1931. Těsně před svou smrtí odkázal městu početnou kolekci vlastních obrazů i obrazů svých přátel.

    Na publikaci se podílelo několik autorů. Editorkou byla doktorka Marta Sylvestrová, vnučka Josefa Jambora. Při besedě uvedla, že příprava této knihy pro ni znamenala cestu k vlastním kořenům. Poděkovala také všem, kteří s přípravou katalogu pomáhali. Byli to zejména pracovníci Podhoráckého muzea v Předklášteří, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Státního okresního archivu ve Žďáře nad Sázavou. Další z autorů docent Jan Lacina zdůraznil, že Jamborovy obrazy jsou uměleckým dokumentem tehdejší krajinné struktury. Připomněl rovněž, že umělcovým údělem byla sice Českomoravská vysočina, ale maloval i jiné krajiny. Kromě Tišnovska také jižní Moravu, východní Čechy, Vysoké Tatry, nebo mořské pobřeží v Holandsku.

    Nová publikace, věnovaná Josefu Jamborovi, měla neobvyklý křest. Bývalý tišnovský starosta Petr Fruhwirt ji pokřtil přiložením kytičky vřesu ze Sněžného. Právě tuto rostlinu měl Josef Jambor velice rád a často ji maloval.

    Návštěvníci slavnostní akce si mohli zároveň prohlédnout výstavu Neznámý Jambor, která je od 22. září 2017 umístěna ve zrenovovaných a rozšířených prostorách Galerie Jamborův dům v Brněnské ulici číslo 475. Výstava byla prodloužena do 14. ledna 2018.

VĚRA RUDOLFOVÁ