Jednou větou: Bacha na Mozarta...

    "Když se řekne stará hudba, většinou tím posluchači i hudebníci myslí Pavla Křížkovského, Adama Michnu z Otradovic a další, někdy málo známé skladatele ze 17. a 18. století, ale on je to také Bach a Mozart a Händl – a jejich hudbu bychom chtěli českému a moravskému publiku přiblížit a to v podobě, v jaké žila kdysi, kdy ji stvořili...", to je vyznání  dirigenta Romana Válka a je mu ke cti, že svou vizi realizuje  – v září zahájil se svým orchestrem Czech Ensemble Baroque nový pro Brno koncertní cyklus staré hudby, nazvaný Bacha na Mozarta, pokračování je v říjnu, 25., v 19.30, kdy v Besedním domě zazní Mozartovo Rekviem, 22. listopadu v kostele sv. Janů (U Minoritů) můžete od 19.30 slyšet oratorium G. F. Händela Juda Makabejský – ságu o hrdinských činech dotyčneho Judy, ztvárněnou nejen hráči na dobové nástroje, ale také sólisty a sborem, a koncertní cyklus bude pokračovat 20. prosince Českou mší vánoční J.  J. Ryby, kdy Czech Ensamble Baroque doprovodí Hradišťan, 29. ledna uslyšíte Bachovy kantáty a 25. února mladý a již velmi známý basbaryton Adam Plachetka, sólista Vídeňské státní opery, dle všech známek mířící dál a výš (prý do Metropolitní) bude zpívat dobové songy G. F. Händela a tak dále a tak dále, až celý cyklus skočí v červnu příštího roku, přičemž Válkovo zaujetí pro starou hudbu a původní zvuk nejednou překročí hranice českých zemí, jeho cílem je budování mostů nikoli prázdnými slovy, ale hudbou, z Brna touží oslovit Vídeň, z Prahy Drážďany – a mladé hudebníky svou Letní školou barokní hudby v Rajnochovicích v Hostýnských vrších a domovským koncertováním s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, a ve Znojmě hudebním festivalem, a tohoto Romana Válku,  pilného a pracovitého vidíte na  fotografii s chotí Terezou, pořízené v zahradě Orlovny na Pellicově ulici během zkoušky Judy Makabejského, přičemž Tereza je sbormistryní, organizační vedoucí orchestru  – a též i mou vedoucí, říká Roman Válek..., který je na dalším snímku s bratislavským koncertním mistrem Petrem Zajíčkem, neboť Czech Ensemble Baroque je složen z hráčů ze všech koutů ČeskoSlovenska, protožeť v Brně není jich tolik, co by ovládali a vlastnili nástroje z minulých staletí, nebo jejich repliky a další zajímavostí je, že každý koncert doprovází ochutnávka vín Stanislava Mádla z Velkých Bílovic a nakonec ještě paradox – ač Roman Válek horuje pro starou klasiku 17. a 18. století, nemá nic proti tomu, aby pánové Bach a Mozart komentovali naši současnost  – zvláště Mozart prý si nebere servítky. A tak: Bacha na něj.

LADISLAV VENCÁLEK

Foto: autor