Jan Skácel bude mít v Brně sochu

26.02.2015 14:25

    Na jižní straně svahu pod Špilberkem bude umístěna realizace vítězného návrhu, který vzejde ze soutěže vypsané Magistrátem města Brna. Termín pro podání návrhů je 30. březen 2015, předpokládané náklady na soutěž činí téměř 2 miliony 700 tisíc korun. Termín, od kterého se velký básník bude v sošné podobě dívat na své milované Brno, není zatím znám, ale stejně by se chtělo říct "konečně". Napadá mě však v této souvislosti tak trochu kacířská myšlenka: svým významným a zasloužilým mužům postavilo město, a plným právem, řadu soch. Kde je ale taková připomínka významných a zasloužilých žen? Jedna neutrální plastika je v parku za Domem umění, ve vnitrobloku ukrytá Maruška Kudeříková a mám prý sem počítat i Lišku Bystroušku (myšleno vážně). A tak se zkusme obrátit na odbornou i laickou veřejnost s otázkou a výzvou, zda by naše město nemělo zdobit i sochařské dílo ztvárňující významnou ženskou postavu. Což taková Eliška Rejčka? Žena podnikavá, vzdělaná, která Brnu zanechala obrovský odkaz. A také, v tomto kontextu důležitý fakt, neobyčejně krásná. To by mohla být zajímavá výzva pro výtvarníky, architekty i město samo.  (čip)