JAMU kráčela „Zpět do budoucnosti“

22.02.2013 10:00

Brno, JAMU, Besední dům a Hudební fakulta JAMU

    Klasicismus jako inspirace pro současný životní styl, i tak by se dal popsat projekt Hudební fakulty JAMU, který od středy 13. února do neděle 17. února realizovala fakulta spolu s Akademií umění v Lodži a s Abbaye aux Dames z francouzského města Saintes. Partnerem projektu byla Evropská unie, která poskytla grant Kultura a spolufinancování zajistila nadace Art Mentor z Lucernu, jejímž cílem je podporovat rozvoj a pěstování staré hudby v České republice. Projekt je mezioborový a podle pravidel EU se ho musí účastnit minimálně tři partneři. Sešli se tu tedy vedle francouzského hudebního institutu a Hudební fakulty JAMU ještě Strzemińského Výtvarná akademie umění v Lodži, tedy celkem 40 mladých umělců ze 14 zemí Evropy. Inspirace klasicismem se tu prolnula nejen do hudební oblasti, ale i do malířství s cílem, aby vznikla nová, moderní díla.

    Základem projektu byl francouzský specializovaný institut staré hudby Abbaye aux Dames, který sídlí ve městě Saintes, který oslovil Barbaru Marii Willi s nabídkou projektu a díky ní došlo ke spojení s Hudební fakultou JAMU. „Měla jsem nejprve obavy, zda projekt bude nosný a jestli osloví naše studenty, ale byla jsem překvapena, s jakým nadšením do toho šli. V orchestru hraje šest brněnských studentů, houslisté a loutnista“, svěřila se Willi. K projektu se ještě připojil Institut nové hudby na Maltě, kde mladí skladatelé po poslechu klasicistních skladeb a zhlédnutí výtvarných děl mají vytvořit nová díla. Cílem je objevení  nových podnětů ve starých dílech. Tedy nikoli neo-repliky, ale použití moderních technik a současných možností.

    A proč klasicismus? „Na konci 18. století byly naše země středem světa, díky blízkosti Vídně se tu objevilo spousta skladatelů, z nichž pro dnešní večer jsme vybrali koncert Josefa Antonína Štěpána, někdejšího učitele dětí Marie Terezie, ale také Jana Křtitele Vaňhala, rodáka z Nechanic,“ prozradila Willi.

    Koncert orchestru Jeune Orchestre Atlantique, složeného z 26 hudebníků z celé Evropy, kteří hráli na originální nástroje, vedla Stéphanie-Marie Degand, která současně hrála prim a na kladívkový klavír excelovala Ilona Růčková, absolventka Barbary Marie Willi. Koncert pro kladívkový klavír Es dur Josefa Antonína Štěpána nejen že přednesla s noblesou a samozřejmou lehkostí, ale dokonce ho jako svoji doktorskou práci vydala tiskem. Celý večer se vyznačoval mladistvým elánem a energií a bezchybnou souhrou. Obě protagonistky koncertu dokázaly strhnout nejen své kolegy, ale i publikum.

    Akce pokračovala další den koncertem klasicistních komorních souborů pedagogů Hudební fakulty JAMU a Abbaye aux Dames de Saentes a v neděli pokračovala uvedením vernisáže výstavy Classical Impressions z děl studentů Strzemiński Acadamy of Art z Lodže, v rámci které vystoupily klasicistní komorní soubory Jeune Orchestre Atlantique a Hudební fakulty JAMU v prostorách fakulty. Výsledkem akce by měl být také přínos pro Hudební fakultu JAMU. Ta je první a zatím jedinou vysokou školou v České republice, která studentům nabídne možnosti vzdělávání v oblasti staré hudby na vysoké škole, neboť otevře nový studijní obor Interpretace staré hudby od roku 2014. Garantem má být právě Barbara Maria Willi, profesorka Hudební fakulty JAMU.

KARLA HOFMANNOVÁ

 

Foto: autorka