Ivanovické bartolomějské hody 2015 s krojovanými dětmi

02.08.2015 10:10

    Mezi výročními obyčeji a slavnostmi si dodnes zachovávají i v Brně výjimečné postavení tradiční hody. Zájem o udržování tradic naší lidové kultury, o jejich využívání a včleňování do současného společenského a kulturního života neutuchá. S živou tradicí hodů se lze setkávat ve většině brněnských městských částí. Bartolomějské hody, připadající na 22. a 23. srpna, mají v Holáskách, Ivanovicích i Žebětíně.

    Hody jsou stále integrujícím prvkem, spojujícím všechny generace na venkově i ve městech. Jejich životnost pramení z veřejného zájmu o tuto lidovou slavnost, která se stává záležitostí reprezentativní – se stavěním opentlených májek před obydlími stárek, s hudbou, tancem, poutavou podívanou na krásné kroje a bohatým pohoštěním. Přispívají také k upevňování vztahů rodáků a starousedlíků s novými sousedy.

    Pro ivanovickou starostku Janu Bohuňovskou jsou hody srdeční záležitostí už od mládí díky jejímu tatínkovi, starostovi Sokola v Židlochovicích, kde býval jejich organizátorem. Když se v roce 2006 stala starostkou brněnské městské části Ivanovice, nebyly ji cizí zvyky a povinnosti, které pro ni vyplynuly v souvislosti s hody. Po čtyři roky pak slavnostně udělovala hodové právo prvním stárkům a dbala na dodržování všeho, co hodová tradice vyžaduje. Následovala léta 2011 až 2014, kdy byla náměstkyní brněnského primátora, ale na jejím vřelém vztahu k ivanovickým bartolomějským hodům se nic nezměnilo. Pomáhala jak mohla. Ivanovickou starostkou se stala opět loni na podzim. Bude to opět ona, kdo bude udělovat hodové právo. Se zastupiteli městské části a pracovníky ivanovické radnice se stará o podporu hodů od sponzorů. Aby Ivanovice měly opět své bartolomějské hody se vším, co k nim patří.

    Loňskou novinkou ivanovických hodů byly krojované děti, letos pod vedením učitelky Zuzany Maškové a hlavní stárky Lenky Skarupové nacvičily krátké vystoupení. Děvčátka a chlapci ve věku od tří do devíti let, nadšení, zvědaví a velmi šikovní po pohybové, taneční i pěvecké stránce, budou obohacovat nedělní hodový program. Na své první krojované vystoupení se moc těší a představí ho v 16:30 pod májou.

    Hody začnou v sobotu v pravé poledne, kdy ivanovičtí stárci společně s krojovanými dětmi a dechovkou Stříbrňankou vyjdou z obecního areálu, aby hudbou, tancem a zpěvem, vínem a myrtou pozvali všechny sousedy na hodové slavnosti. Průvod bude končit opět v obecním areálu, kde po udělení hodového práva starostkou městské části bude následovat zábava se Stříbrňankou, stárci předvedou českou o moravskou besedu, nemají chybět ani losování tomboly a půlnoční překvapení. V neděli hody pokračují od 10:00 mší za doprovodu Sboru věčně mladých z Řečkovic a od 16:00 do 20:00 bude vystupovat cimbálová muzika Fjertůšek z Kuřimi. Bonbónkem odpoledního programu bude vystoupení krojovaných ivanovických dětiček.

    Od starostky se dovídáme, že v Ivanovicích pořádaly první poválečné hody místní ženy, nesly název mladé a uskutečnily se na sokolském hřišti 5. srpna 1945. O rok později to už byly hody staré, václavské, a jejich pořadateli byli sokolové a hasiči. V polovině padesátých let se hodování přestěhovalo ze hřiště na náves, 28. září 1958 měli ivanovičtí hody družstevní, ale v dalších letech se vrátili k václavským, což trvalo až do září 1964. Pak byla tradice na 27 let přerušena. Obnovena byla v roce 1991. Po létech 2005 a 2006, kdy měli v Ivanovicích jen hodové zábavy, má tato městská část zásluhou právě Jany Bohuňovské opět své bartolomějské hody se vším, co k nim patří.

BOHUMIL HLAVÁČEK