Výstava v Technickém muzeu v Brně potrvá do 21. června 2015

Inspirace technikou

09.06.2015 10:30

    V Technickém muzeu v Brně byla zpřístupněna výstava s přiléhavým názvem Inspirace technikou. Své práce na ní prezentuje 15 mladých autorů – žáků výtvarného ateliéru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně-Židenicích.

    Škola má dlouholetou tradici vzdělávání v uměleckých oborech – v jihomoravské metropoli působí už více než 60 let. Výuka výtvarného oboru zahrnuje široké spektrum aktivit. Kromě tradičních postupů a prostředků se žáci seznamují i s nejnovějšími metodami, ve svých pracích se pokoušejí uplatňovat současné umělecké tendence. Často jsou to jen experimenty, ale díky za ně…

    Spolupráce školy s brněnským Technickým muzeem není nová. Žáci zde často účinkují na vernisážích nejrůznějších výstav či při dalších příležitostech. V závěru školního roku se jim naskytla výjimečná možnost vystavit v muzeu i své výtvarné práce. Pro školu to ovšem není jediná příležitost, jak se prezentovat před širokou veřejností. Snad jen několik příkladů. Žáci výtvarného ateliéru Mgr. Lenky Jeřábkové, ředitelky školy, vystavovali počátkem roku ve školní galerii Pod Bílendou. V dubnu a květnu předvedli své velkoformátové kresby, sochařské portréty domácích mazlíčků a ručně kreslené animace na společné výstavě Bilance 2014/2015 v Brně na Špilberku. V současné době se prezentují ve Šternberku na Národní přehlídce výtvarných oborů základních uměleckých škol. Porotě „padl do oka“ jejich projekt nazvaný Hudba barev. Výtvarné práce jsou k vidění v prostorách bývalého augustiniánského kláštera.

    Současná výstava v Technickém muzeu v Brně je veřejnosti přístupná do 21. června (kromě pondělí vždy od 9 do 17 hodin). Její obsahovou stránku definuje už samotný název – Inspirace technikou. „Technikou jsme propojeni s celým světem, jsme obklopeni novými technologiemi,“ zdůrazňuje Lenka Jeřábková. „Kompozici, barevnost, hustotu, směr i sílu linií určovala jen a jen fantazie a představivost každého z autorů.“

    O autorech vystavených obrazů bychom vlastně měli psát spíše v ženském rodě – chlapci jsou pouze tři, děvčat dvanáct, věkové rozpětí od 11 do 15 let. Vedoucí ateliéru na vernisáži neskrývala svou radost. Práce dětí jsou skutečně pozoruhodné, výsledkem jejich výtvarného projevu je svět, který není strojově chladný, v myslích a dlaních autorů získal jiný rozměr. Odehrávají se v něm obyčejné a hřejivé příběhy. „Oživili jsme i hru se zrcadlením. Žáci jako vynálezci hledali tu druhou, správnou polovinu, která se skrývala za rovinou obrazu. Stali se tvůrci s mnoha možnostmi. Proměňovali, přeskupovali, experimentovali a sestavovali roboty, androidy, droidy, humanoidy, kyborgy a jiné fantastické bytosti,“ dodává Lenka Jeřábková.

    Vystavené výtvarné práce jen potvrzují skutečnost, že umělecký projev dětí a mládeže je výjimečnou sférou výchovy, v níž je dán prostor k osobitému sebevyjádření a hledání lidské identity. Přístup žáků ke strojům, k technice a všemu, co s ní souvisí, je polidštěný. Obrazy k nám promlouvají zvláštní řečí, navozují radost, vytvářejí nový vztah k umění. Jsou to příjemné pocity, které v nás zůstávají, nikdo nám je nemůže vzít... Však se přijďte podívat.  (jbo)

 

Foto z vernisáže: Jaroslav Bobek