Husa na provázku – tentokrát Směšná interpretace

12.11.2015 13:05

    Milan Kundera, narozen 1929 v Brně, spisovatel světového jména, těsně spjatý s Brnem, výrazná osobnost šedesátých let; jeho sešity Směšných lásek, pak i Žert, ale také veřejná vystoupení, k atmosféře těch let neodmyslitelně patřily, spoluvytvářely ji. Jako dalším osobnostem kultury, literatury a dění Pražského jara normalizačním podzimem doma skončil čas nenaplněných naději, vlastně vše. Od roku 1975 žije ve Francii, tehdejší rozhodnutí bývala v podstatě volbou podoby emigrace. Dnes je dávno Milan Kundera již francouzsky píšícím autorem či francouzským autorem českého původu. Velký úklon náleží spisovateli, jehož materií je slovo, jestliže se jako spisovatel tak výrazně prosadí v odlišném prostředí jazykem, který jeho mateřštinou není. Jeden z nejvýraznějších příkladů talentu, kterému u nás doma rádi seříznou větve hned u kořene, venku za nesnadných podmínek přesto dokáže vyrůst, kam by doma nejspíš nikdy nedosáhl.

    Hovoří se o něm jako o tajemné osobnosti. Odlišný od dob mládí v Brně, žije uzavřen, málokoho si pustí do blízkosti, vyhýbá se rozhovorům, doma se kdysi objevil v utajení, souhlas k  inscenování svých děl nedává, ty, psané již francouzsky, česky vyjít nemohou, neboť chybí překlad. Někteří doma se cítí dotčeni, pravda však, že spisovatel, rodem Čech, sotva by mohl připustit, aby jeho slova do mateřštiny převáděl jiný než on sám. Aby sám sobě byl překladatelem, zbavil by se ovšem stále cennějšího uplývajícího času, pokud je látka, potřeba a chuť vyslovit ještě něco, čas prostě není.

    Divadlo Husa na provázku, jmenovitě šéf souboru, režisér Morávek by rád inscenoval něco z Kundery, snad z jeho Směšných lásek. Hodilo by se velmi do posledního dosud provázkovského projektu „Smějící se bestie“. Platí však autorské tabu. Bez výjimky pro každého. Přesto se Milan Kundera jistým způsobem ve čtvrtém díle tohoto projektu objeví. V podobě Směšné interpretace (Žert v sedmi částech, hommage a Milan Kundera), čtvrtého dílu Smějících se bestií.

    S texty Milana Kundery se tu nesetkáme, i když vlastně také, ovšem jen v podobě četby z jeho knih, kterou na různých místech divadla nabídnou členové souboru. Inscenace se opírá o text Ondřeje Novotného a také Radomila Matznera v úpravě a režii Vladimíra Morávka, který je přesvědčen, že je na místě a správné vzdát čest tomu, kdo si to zasloužil.

    Jaký bude „žert o chlapci, který se málem ztratil – pak ale vůbec ne… Žert navzdory osudu“, a vidění světového autora, Brňana Milana Kundery očima režiséra Morávka v provedení „Provázků“, posoudí diváci již v premiérových představeních 18. a 25. listopadu.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

Foto: archiv DHNP