Hrát slova pro lidi

05.04.2013 13:10

    Brněnská ulice Bašty, vybudovaná na místě někdejšího exponovaného úseku hradeb mezi Židovskou bránou a Petrovem, už zažila ledacos. Nedávno i zárodek něčeho, z čeho by se časem mohla stát docela zajímavá událost: do zrekonstruovaného podkroví paláce Padowetz se nastěhovala zkušebna Veselé divadelní společnosti, o. p. s.

    Dá-li si obecně prospěšná společnost do názvu vedle upřesňujícího přívlastku „divadelní“ ještě výraz „veselá“, je to zajisté sympatické, i když vzhledem k náplni činnosti této společnosti trochu zavádějící. Ostatně hodně napoví už samotné logo, jemuž dominují stylizované hlavy veselého a smutného klauna. A zcela vážně je míněn záměr tohoto souboru mladých lidí, který se sám charakterizuje takto: „Jsme veselá společnost s ambiciózním posláním. Doplňujeme si vzdělání tam, kde se nám ho v životě nedostává. Naší prioritou je kvalita slova, a to hlavně slova mluveného. A když z našich nápadů vznikne jevištní tvar – tím lépe. Chceme si hrát se slovy a hrát slova pro lidi.“

    Základ této společnosti tvoří parta středoškoláků, vysokoškoláků, ale i odrostlejších absolventů ve věku 14 až 30 let, jež se pod vedením zkušených lektorů věnuje herectví, interpretaci textu, uměleckému přednesu, ale i zpěvu, tanci a pohybu. Svým programem, činností a hlavně osobnostmi svých zakladatelů navazuje na působení Divadelního studia Dialog, které roku 1998 založila a do roku 2008 jako umělecká vedoucí řídila MgA. Miluše Kudličková.  Když pod tlakem některých členů došlo ke změně směřování studia, jeho vedoucí spolu se svým synem Tomášem ze studia odešla a po určitých (i zdravotních) peripetiích oba založili divadelní společnost novou. Není náhoda, že se v práci s mladými chtějí soustředit na kvalitu slova. Vždyť kvalita mluvy – i u herců – upadá. Vezměte si české filmy, v nichž občas není hercům pořádně rozumět; dokonce i tak zkušení herci, jako jsou Jiří Bartoška a Miroslav Donutil, nás v cyklu komentářů o zahraničních zemích „přesvědčují“, že důraz není na předložce, ale až na dalším slově…

    Nelze tedy pochybovat o záslužnosti toho, co Veselá divadelní společnost podniká. Jejím ředitelem je Tomáš Kudlička a o herecký růst členů se starají externí odborní lektoři: herečka a rozhlasová režisérka Miluše Kudličková, herečka a pedagožka brněnské konzervatoře Věra Zástěrová, herečka Mahenovy činohry Dana Novák Pešková, choreografka Ing. Šárka Finsterlová a hudebník MgA. Petr Kučera. Pomáhají studentům zvládat všestranné herecké dovednosti až po tvorbu komorních divadelních představení a vytvářejí jim předpoklady k tomu, aby si mohli zahrát na amatérských i profesionálních scénách, případně posléze studovat na uměleckých školách.

    Z fermanu společnosti se dozvíme, že stávající parta už pracuje paralelně na dvou představeních: na scénické koláži „Uspávanky“ z tvorby Jana Skácela pro děti (za hudební spolupráce skladatele a muzikologa prof. Miloše Štědroně) a na grotesce o lidském hyenismu „Láska k bližnímu“, kterou z díla Leonida Andrejeva připravil Dan Koryčanský. V plánu mají i hudební pohádku pro starší děti „O drakovi a královně Johance aneb Královna k sežrání…, hudební féerii z dějin Anglie „Nezkrotná lady Hamiltonová“ či černou komedii o strastech stáří „Tetička a já“. K tomu ovšem potřebují posílit své řady, a proto ve dnech 31. května odpoledne a 1. června od 10.00 do 13.00 hod. pořádají ve zkušebně ve 4. patře Paláce Padowetz na Baštách 2 přijímací konkurz pro nové členy. Bližší informace jsou na www.veseledivadlo.cz.

MICHAL ŽÁK