Fotograf Jindřich Štreit

28.04.2017 14:45

    Výstava představuje tvorbu fotografa Jindřicha Štreita, jako dokument životního stylu venkovské komunity regionálně ohraničené Bruntálskem a časově 80. léty 20. století. Jindřich Štreit se narodil ve Vsetíně v roce 1946. Vystudoval gymnázium v Rýmařově a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova. Od roku 1972 se plně věnoval zobrazování vesnického života. Soustředil se na portrét a romskou tematiku. V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie v Brně. Od roku 1981 spolupracoval s progresivními umělci v Praze, Brně, Bratislavě a v dalších kulturních centrech České republiky. Od roku 1994 je samostatný fotograf. V roce 2000 se habilitoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a stal se docentem pro obor fotografie. V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současné době dokončil soubor Prozřetelnost Boží o životě šenovské farnosti a má rozpracovaný soubor Kde domov můj.

    Jeho černobílé fotografie z druhé poloviny 20. století nabízejí pohledy v několika rovinách. První tvoří klasická analýza dokumentu, druhá je interpretace z pohledu „kultury žité a viděné“, která na své zhodnocení teprve čeká. Fotografie Jindřicha Štreita zachycují život malého, sociálně, místně i časově ohraničeného společenství, takzvané „malé dějiny“, jejichž poznání nám umožní lépe pochopit děje velké. Nechtění protagonisté jsou adresní a časový horizont pokrývá osmdesátá léta 20. století. Záběry byly pořízeny na opomíjeném území Bruntálska a zdejší kraj měl zásadní vliv na jejich obsah. Jako pozorovatel dokázal Štreit zachytit zdánlivou bezútěšnost všedních i svátečních okamžiků života obyvatel tohoto kraje. Záběry lze brát rovněž jako východisko pro studium životního stylu 80. let severomoravského venkova. Díky různosti a četnosti záběrů můžeme sledovat životní styl dané doby – od vybavení bytu, po různé aktivity. Fotografie jsou jako kukátko, které soustřeďuje pozornost na různé děje, které však mají hlubokou celospolečenskou platnost, kterou autor nehodnotí, pouze zaznamenává. Z těchto záběrů dobové reality mrazí a to i v optimistických scénách.

    Výstavní prostor je v Paláci šlechtičen MZM, Kobližná 1, Brno. Termín výstavy: 28. 4. až 1. 10. 2017.

Text a foto: Petr Michl