Ferda Mravenec - symbol českého všeumělectví

19.10.2015 18:25

    Pozůstalost Ondřeje Sekory, výrazného českého spisovatele, novináře, kreslíře, grafika, ilustrátora, karikaturisty a entomologa, od roku 1964 i nositele titulu zasloužilý umělec, převzal do své správy Sbírkový fond Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně-Králově Poli (Hudcova 76). Sekorův Ferda Mravenec je národní symbol českého všeumělectví.

    Při této příležitosti tam otevřelo Moravské zemské muzeum ve 4. poschodí malou expozici. Pozůstalost obsahuje cenný materiál z tvorby i životních osudů této mnohovrstevnaté osobnosti. Nejrozsáhlejší je jeho soukromá i pracovní korespondence (např. manželce a synovi), závažná je zvláště z nacistických pracovních táborů z let 1944 až 1945, ve kterých byl internován. Též z poválečných služebních cest a z brněnské a pražské redakce Lidových novin. Např. dokládá to jeho průkaz reportéra z Tour de France, k vidění je i jeho diplom ke jmenování zasloužilým umělcem, různé pracovní smlouvy např. s nakladatelstvím Albatros (vydával u něj čtyři roky do r. 1952), stejně jako umělcův umrtní list z r. 1967.

    Výstavka z pozůstalosti tohoto výrazného tvůrce knih i filmů nejen pro děti nahlíží na něj z pohledu světových dějin od jeho narození do smrti ze všech jeho životních stránek. Prozrazuje vliv zásadních společenských a politických událostí na konkrétní lidský život a na Sekorovu tvorbu.

    Nevelká expozice vybrala návštěvníkům z pozůstalosti část nazvanou "Lidské mraveniště Ondřeje Sekory", která přibližuje osobnost tohoto brněnského rodáka, tvůrce Ferdy Mravence jako symbolu českého všeumělectví i všímavého účastníka a zaznamovatele dějů neklidného 20. století. Patřil k lidem, kteří založili umělecky pojatý komiks.  (vž)

 


Foto: Petr Michl