Před premiérou Tajného manželství v Divadle na Orlí

Domenico Cimarosa s italským dirigentem

17.03.2019 10:50

    Podívanou s nádhernou hudbou nabídne od premiér 24. a 26. března Divadlo na Orlí, známé také pod zkratkou DNO. Studenti Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění (HF JAMU) ve spolupráci s kolegy z Divadelní fakulty připravují operu Tajné manželství (Il Matrimonio segreto) italského skladatele Domenica Cimarosy na libreto Giovanniho Bertatiho. Dvouaktová buffa zazní jako první v tomto divadle v italském jazyce (s českými titulky).

    Výrazně se podepisuje na této inscenaci dirigent Damiano Binetti, Ital, jenž vedle své profesionální kariéry studuje doktorský program HF JAMU. Pro potřeby menšího divadla převedl Cimarosovu hudbu jen pro 17členný komorní orchestr. Přidal mj. harfu, uslyšíme také cembalo a barokní tympány. Zvýraznil původní klarinet, který jako sólový nástroj začal používat Cimarosa (1749–1801) ještě před Mozartem, jenž slávu svého kolegy na evropských jevištích později zastínil. „Je to experiment, na úpravě jsem pracoval přes rok. Ctím Cimarosu, není navíc jediný tón. Bude možná zklamán, kdo očekává klasické provedení,“ skromně prohlásil Binetti před novináři. Vyjádřil potěšení nad inscenováním v Brně, protože, jak dodal, v Česku se podobné opery málo hrají. Binettiho přínos je také v dobré italské výslovnosti mladých pěvců. HF JAMU provedla toto dílo v Divadle Barka také v roce 2010, režírovala Linda Keprtová, zpívalo se rovněž v originále.

    Tentokrát režíruje Kateřina Reichová, studentka druhého ročníku bakalářského stupně oboru operní režie. „V příběhu vnímám daleko více tajemství; některá jsou čitelná, jiná poznáme s vývojem postavy,“ říká. Divák tedy bude vtažen do prostředí, kde každý, ač se nezdá, něco skrývá. Režisérka se nebrání aktualizaci, do současnosti posouvají děj soudobé kostýmy. Vytvořily je studentky Divadelní fakulty Tereza Jančová a Zuzana Bottová, stejně jako scénu se světelným designem. Na jevišti se představí studenti Katedry zpěvu HF, mezi nimi bude osm absolventů magisterského a bakalářského stupně, očekávejme tedy absolventské výkony. Komické situace zvýrazní dvě přidané postavy Trhovce a Dělníka v podání studentů prvního ročníku činoherního herectví. Dodejme, že dvě postavy „navíc“ nebudou v tomto divadle poprvé.

    V Kronice opery (Fortuna Print Praha 1999) je Tajné manželství pod titulkem Nejdelší da capo v dějinách opery. Připomíná se první uvedení 7. února 1792 ve Vídni. Císař Leopold II., dobře naladěn po podpisu spojenecké smlouvy Rakouska s Pruskem proti Francii, uspořádal po premiéře slavnostní večeři a potom požádal divadelníky o reprízu. Hrát se muselo hned. Tak se opera líbila, líbit se bude i dnes.  (tr)

 

Barbora Ďubeková (Elisetta, absolventský výkon – sedící), Kateřina Reichová (režie) a Patrik Holík (asistent scénografie). Foto: archiv DNO