JAMU nabízí jedinečné koncerty elektronické hudby

Divák-posluchač může ovlivnit děj

28.04.2018 19:10

    Ve čtyřech květnových večerech se v Divadle na Orlí osobně představí autoři, jejichž některá díla interaktivně dotvoří samo publikum. Už koncertní podoba prvního večera bude mimořádná. Uvádí to v tiskové zprávě Luboš Mareček z Janáčkovy akademie múzických umění. Pro milovníky současné elektronické hudby to bude skutečně mimořádná příležitost.

    Jak uvádí student doktorského studia Katedry kompozice, dirigování a operní režie Hudební fakulty JAMU Jiří Suchánek, akusmatická hudba v unikátním provedení prostorového zvuku v takovém rozsahu v Brně dosud nebyla představena.

    Do zákulisí studia uvedl autora tohoto textu pedagog uvedeného oboru Richard Fajnor: „S bývalým děkanem hudební fakulty a později rektorem školy Ivo Medkem jsme si udělali analýzu progresivních různých směrů, studijních oborů, a zjistili jsme, že školy, které mají ve svém programu výtvarné umění, nabízejí minimálně osm různých studijních multimediálních oborů, ale vždy z pohledu výtvarného umění. Proto jsme se rozhodli otevřít obor, který bude postaven spíše na hudebních parametrech multimediálních děl. Vznikla taková idea – pokusit se vytěžit vlastně všechny případné experty z různých oblastí pro jeden obor. Studenti v bakalářském studiu tak studují na čtyřech fakultách. Je to na základě dohody tří univerzit. Student, který je u nás přijat na multimediální kompozici, má těžiště výuky na naší hudební fakultě a některé předměty na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického, dále na naší divadelní fakultě a část výuky na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Takže studenti ve třech letech bakalářského studia mají možnost kontaktovat se s odborníky více oborů.“ Fajnor zdůraznil, že celá série multimediálních koncertů je ukázkou možností využívání pokročilých technologií v umění a dokladem širokého mezinárodního charakteru studia na Katedře kompozice, dirigování a operní režie Hudební fakulty JAMU, kde studují mladí lidé skutečně z celého světa.

    V Divadle na Orlí tedy zazní skladby takto vzdělaných umělců. Na koncertě ve čtvrtek 3. května budou posluchači sedět ve tmě uprostřed divadelního sálu a kolem bude osm zvukových kanálů. Bude to program třetího koncertu ze série SONIX večer akusmatické hudby. Ve spolupráci s Koninklijk Conservatorium a Institute of Sonology Den Haag v Nizozemí zazní díla Laury Agnusdei (Itálie), Carlose Florese (Mexiko), Sary Pinhero (Portugalsko), Barryho Yuk Bun Wana (Hongkong) a domácích Natálie Plevákové a Jana Kavana.

    Ve středu 9. května zájemci vstoupí do interaktivní instalace Snít o kybernetické budoucnosti Marka Andrýska, absolventa magisterského studia. Dílo je vystavěno na kontrastu manipulovaného záznamu skutečnosti a konstruovaného digitálního světa virtuální reality s použitím různých příkladů z historie „cyber artu“. Je vytvořeno přímo pro konkrétní prostor divadla. Návštěvníci mohou zasahovat do datového toku videa, uslyší kvadrozvuk. Na programu je též audiovizuální kompozice Light in the Shadow Yuk Bun Wana z Hongkongu, absolventa bakalářského studia. Autor využívá videomapingu. Doplní videoprojekce mj. na gong – největší hudební nástroj na scéně.

    Ve čtvrtek 10. května bude uvedeno představení Vlny/memorandum pokroku Aleksandra Sedymova z Minsku, absolventa bakalářského studia. Taneční performanci doplní projekce i hudba v kvadrofonním provedení, je autorskou volnou adaptací novely Vlny ztišující vítr Arkadije a Borise Strugackých. Těšme se na kombinaci videoprojekce, kvadrozvuku a na tanec v podání čtyř dívek. Večer doplní autorská díla studentů prvního ročníku.

    Pátek 11. května bude patřit multimediální performanci Smíšené signály Natálie Plevákové, absolventky bakalářského studia. Diváci vstoupí do čtyřkanálové interaktivní videoinstalace, kde proběhne ve třech dějstvích „...ve fragmentech příběhovosti, jež vznikla pomocí autorské zvukové syntézy, hlasu a internetového kurátorství“ multimediální performance inspirovaná skutečnými příběhy. Vývoj děje a výsledný tvar díla může významným způsobem ovlivnit každý divák v publiku pomocí „chytrých zařízení“. Na všechny ojedinělé večery – začínají v 19 hodin – je minimální vstupné padesát korun.

(tr, s použitím tiskové zprávy JAMU)