V brněnském Domě umění vyprávějí poutavý příběh comic stripes
aneb

Devadesát let českého komiksu

    Kocour Felix, Pepina Rejholcová, pan Prokouk, kozlík Bobeš, kapitán Ani Muk, Ferda Mravenec, Spejbl a Hurvínek, Rychlé šípy, planetárik Tuti, zvířátka ze Čtyřlístku, kocour Mourrison, psí detektiv Vrťapka, kočičáci Cour a Courek, Pepík Hipík, Lips Tullian, Alois Nebel… Ale i myšák Mickey, pes Pluto, Superman, Vinnetou a Old Shaterhand… Znáte tyhle postavy a postavičky? S řadou z nich − a také s dalšími asi 300 výstavními originály, tisky a předměty zapůjčenými z řady spolupracujících institucí i ze soukromých sbírek − se můžete setkat na zajímavé výstavě, kterou nyní lze zhlédnout v Brně.

    Výstavu Signály z neznáma − Český komiks 1922−2012 mohou zájemci navštívit v  Domě umění od konce září až do 13. ledna příštího roku. Je určena pamětníkům i příslušníkům mladé generace, malým i velkým návštěvníkům, těm, kteří se chtějí především pobavit a zasmát (ostatně − komiks či comics je zkratka z anglického spojení comic stripes čili komický sled obrázků, později tento obrázkový seriál vyprávěl i příběhy dobrodružné a jiné, přičemž doprovodný text kreslíři komiksů často vpisují do tzv. bublin či obláčků, které zpravidla vycházejí postavám z úst), ale i těm, kteří hledají spíše vážnější témata. Dík za to patří zejména dvojici kurátorů − Pavlu Kořínkovi a Tomáši Prokůpkovi. Jejich úloha nebyla tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo laikům, ale i fandům komiksu zdát. Při výběru exponátů bylo třeba respektovat definici žánru − což je v tomto případě stejně problematické jako třeba upřesnění žánru sci-fi či detektivky. Proto i na výstavě pochopitelně najdeme určité přesahy, a to i zahraniční, které se daného žánru dotýkají jak bezprostředně, tak třeba i více méně okrajově, nicméně vždy funkčně. Dále pak − v souvislosti s definicí zvoleného žánru − bylo potřebné zvolit počáteční bod na časové ose, přičemž konečný bod úsečky tvoří současnost: kurátoři se rozhodli začít rokem 1922, kdy Josef Lada publikoval své úsměvné série kreseb. Kurátory klidně (a úspěšně) můžete navíc podezírat i z toho, že zvolený letopočet se dobře hodil k letopočtu 2012 − oni vám ohled na kulaté výročí bez okolků potvrdí.

    Devadesát let českého komiksu rozčlenili autoři výstavy nikoli do chronologicky řazených etap, ale do tematicky zaměřených bloků,  které zpravidla už svými názvy dostatečně vypovídají o svém zaměření: Ve službách reklamy, Smějeme se se zvířátky, Komiksové časopisy, Polylegran (tímto názvem se označovalo uskupení výtvarníků spojené s velice populárním a oblíbeným týdeníkem Mladý svět), Na vlnách SF a dobrodružství, Kluby mladých gentlemanů, Fenomén Saudek (výtvarník Kája Saudek výrazně proměnil tvář českého komiksu), Za oponou a na velkém plátně (připomínající třeba filmy Kdo chce zabít Jessii či Čtyři vraždy stačí, drahoušku), Podzemím (v tomto bloku je připomenuto zejména vydávání ilegálního undergroundového komiksového časopisu Kombajn ve druhé polovině 70. let a také tvorba V. Tučapského z let 80.) a Nové světy − noví hrdinové.

    Výstava jednoznačně potvrzuje, že i český komiks už dávno není spojen pouze s dětským či brakovým čtením, že se hluboce nadechl ke svobodné a nápadité tvorbě, která je schopna vycházet jak z domácích zdrojů, tak i z kontaktů se světovým děním.

    P. S.: Rozsáhlou expozici doplní bohatý doprovodný program: jednotlivé akce se budou odehrávat i mimo vlastní prostory výstavy a zájemci se s nimi mohou seznámit na www.dum-umeni.cz. Kromě toho vydá nakladatelství Arbor vitae u příležitosti zmíněné výstavy obsáhlou kolektivní monografii v češtině a angličtině.

JAN MERVART

 

Vlevo: Z tvorby výtvarníka Káji Saudka. Vpravo: I film Alois Nebel má vazbu na komiks.

 

Vlevo dole: Kurátoři výstavy Tomáš Prokůpek a Pavel Kořínek pod ochranou Rychlých šípů. Vpravo: Z nové komiksové tvorby.

Foto: autor