Nová knížka Zdeňka Bláhy

Brno v náruči Moravy

02.11.2015 11:20

    Autora knihy Zdeňka Bláhu znají přátelé výtvarného umění z mnoha výstav s tematikou Brna a krajiny. Také jako autora knihy „BRNO Zdeněk Bláha – akvarely“ z roku 2006. Nová kniha má být jakýmsi pokračováním té první, ale navíc zahrnující i část Moravy.

    Obsahem knihy je osobní výtvarná výpověď o jižní Moravě, jak ji vidí člověk považující se za Moravana, bydlící léta v Brně a sdílející s obyvateli jejich každodenní život, o krajině jako o místu pro život, lidech, poezii, o místech známých i méně frekventovaných, a to všechno podáno osobitým akvarelovým rukopisem. Akvarely jsou stěžejním obsahem knihy a jsou doplněny krátkými texty – názvy vyobrazení, k obsahové souvislosti pak krátkými verši, vážícími se k našemu kraji. Záměrem autora knihy není snaha ukázat všechny pozoruhodnosti kraje a Brna, obsah knihy je vědomě jen zlomkem velkého celku. Nemá být kronikou, ale volným výběrem motivů, nikoliv dějinami, ani vědeckým pojednáním. Je to pohled osobní a neucelený, ale zato neformálni a poetický. Pro návštěvníky našeho města a kraje to má být pozvánka k návštěvě našeho města v náruči  naší Moravy.  (bh)

 

 

O výstavě Zdeňka Bláhy "Lazurový svět" jsme psali v říjnu 2012. Článek najdete ZDE