Brno – město, které mám rád

18.09.2019 20:25

    Tak nazval brněnský malíř Miloslav Konvička svou novou výstavu, která začala ve středu 18. září 2019 ve Společenském centru v Brně-Bystrci. Je to název velmi symbolický. V tomto městě se Miloslav Konvička narodil a prožil své mládí. Studoval nejdříve na gymnáziu Lerchová, pak na Stavební fakultě VUT v Brně, kde si vybral obor architektura. Na této vysoké škole také po ukončení studia téměř 40 let působil. Pro město Brno navíc několikrát zpracovával urbanisticko-architektonické studie tzv. městského interiéru. Navrhoval a současně učil, jak dané městské prostory dostavovat a upravovat. Jeho studie byly vždy doprovázeny perspektivami návrhu, obvykle akvarelovou technikou. A odtud byl jen krůček k současným akvarelům a jejich pojetí.

    Brno si totiž docent Miloslav Konvička oblíbil také jako malíř. Snažil se proto ovládnout i znalosti, potřebné k vlastní tvorbě. Při jeho výtvarných začátcích stáli akademičtí malíři Josef Zamazal, Otakar Zemina a Antonín Zeman. Na jeho dalším školení během vysokoškolského studia se podíleli akademičtí malíři František Doubrava, Stanislav Ille a Jiří Vacek i akademický sochař Miloš Axman.

    Výstava v bystrckém Společenském centru dokazuje, že Miloslav Konvička má své rodné město skutečně rád. Jako brněnský patriot i architekt obdivuje zejména historické jádro Brna se spletitou sítí ulic a náměstí s dominantními chrámy a městskými paláci. Stálým tématem jeho obrazů je tzv. Zlatý kříž, který pomyslně tvoří náměstí Svobody, Masarykova ulice, Česká a Kobližná ulice. Při svých toulkách po městě však Miloslav Konvička stále objevuje nové scenérie, a to jak z hlediska úhlu pohledu, tak v detailech. Například tradiční panoramata ze Špilberku na historické jádro Brna rozšířil o málo známý pohled na Staré Brno, kostel s klášterem na Mendlově náměstí a na výstaviště. Ostatně akvarel Brněnského výstaviště jako světového architektonického skvostu je také součástí této výstavy.

    Miloslav Konvička se prostřednictvím svých akvarelů i olejomaleb snaží zachytit nálady města, které vyplývají z jednotlivých ročních období, z počasí i z průběhu dne. Všechny tyto aspekty zdůrazňují neopakovatelnost a originalitu Brna i jeho genius loci.

    Výstava ve Společenském centru Bystrc na Odbojářské ulici 2 potrvá do 9. října. Je přístupná v pondělí a ve středu od 15 do 18 hodin a při akcích v tomto centru. Zájemci si rovněř mohou prohlídku domluvit na telefonních číslech 546 211 924, 736 711 355.

VĚRA RUDOLFOVÁ