Brno – černá bílá

22.11.2015 17:10

    Brno – černá bílá je název pozoruhodné vzpomínkové publikace letos už pětadevadesátiletého výtvarníka Jana Rajlicha, která nyní přichází na knižní trh z Akademického nakladatelství CERM. Přátelům a veřejnosti ji představí ve čtvrtek 10. prosince v 17 hodin v Mahenově památníku v Brně. Po úvodním slovu editora, jímž je autorův syn doc. Ing. arch. Jan Rajlich ml., a vydavatele PhDr. Tomáše Čermáka pasáže z knihy přečte člen Mahenovy činohry brněnského Národního divadla Vladimír Krátký. Následovat bude autogramiáda.

    Otec a syn Rajlichové patří k nejvýraznějším brněnským uměleckým osobnostem. Jejich osudem se stal grafický design a vynikají v tomto oboru jako mezinárodně uznávaní tvůrci, organizátoři a propagátoři lidského dorozumění. Zasloužili se o zrod a rozvoj brněnského bienále užité grafiky. Jejich osobním přičiněním se Brno stalo světovým městem grafického designu. S plakáty obou Rajlichů se lze setkat v řadě zahraničních galerií. Oběma se dostalo vysokých poct v naší vlasti i v zahraničí. Jan Rajlich st., respektovaný guru grafického designu a mistr vizuální komunikace, vycházející z konstruktivistické avantgardy i z funkcionalistických tradic, upravil přes 150 knih, sborníků a katalogů, výtvarně zpracoval na 100 výstav a veletržních expozic a navrhl kolem 300 plakátů. Prezentoval svá díla na více než 300 kolektivních a téměř 50 samostatných výstavách. Zastoupen byl stejně jako jeho syn deseti exponáty i na společné výstavě současných českých, japonských a tchajwanských plakátů Trio of Poster v Tchajpeji na přelomu loňského a letošního roku. Na výstavě 50 let tapiserie Art protis, která je do 30. listopadu otevřena v Křížové chodbě brněnské Nové radnice, má svůj art protis Plameny – pocta Janu Palachovi.

    Nová Rajlichova kniha na 423 stranách s 254 černobílými a 49 barevnými ilustracemi mapuje čtyři desetiletí kulturního dění spojeného s Brnem a to od autorova příchodu do tohoto města na sklonku čtyřicátých let až do devadesátých let 20. století. Osobitým pohledem vzpomíná na výrazné osobnosti, zejména výtvarné a literární, s nimiž se přátelil nebo pracovně setkával. Jmenný rejstřík zaznamenává 785 osob, vyskytujících se v textových i obrazových částech knihy. Žiji v Brně od poloviny září 1957, a tak velmi hodně těchto lidí znám, mnozí byli a dodnes jsou i mými přáteli. Akademický malíř Vilém Mužík dokonce bydlel v Solniční ulici v domě, kde sídlila naše redakce. Další malíř Vojtěch Štolfa byl mým sousedem v Černých Polích. Autor i editoři v poděkování všem, kteří jakýmkoliv dílem přispěli k vydání knihy, uvádějí, že o vznik těchto vzpomínek se zasloužil básník PhDr. Tomáš Mazáč. Jako redaktor přílohy měsíčníku Kam v Brně vyzval na sklonku roku 2004 autora ke každoměsíčnímu psaní brněnských vzpomínek na pokračování a ten tak činil po čtyři roky. Ke 42 kapitolám z Kamu nakonec přibylo dalších 33. Připomínají i různé události a překážky, které ovlivňovaly život, a to jak negativně, tak i pozitivně. Zaznamenané příběhy, osobní zážitky a dojmy dokreslují atmosféru doby. I to, že novodobé obrazoborectví pokračuje dodnes a z veřejných prostor v Brně už tak zmizela většina uměleckých děl (a to i zcela abstraktních), zejména plastik, mozaik apod., vytvářených v padesátých až osmdesátých letech.

BOHUMIL HLAVÁČEK

 

Jan Rajlich st. u art protis Plameny.