Brněnsko tančí a zpívá

09.06.2016 10:55

    Přehlídka hudebního, tanečního a písňového folkloru Brněnsko tančí a zpívá vstoupila letos už do 41. ročníku. V působivých kulisách nádvoří Staré radnice se představilo 11 dospělých i dětských souborů z brněnského regionu, z Tuřan, Troubska, Ostopovic, Líšně, Žatčan, Křenovic, Újezda, Pozořic, Šlapanic, Omic a Komína. Brno je snad jediné město v České republice, kde téměř každá městská část má svůj vlastní folklorní projev. Vzpomeňme třeba na písničky Židenský děvčátka, Žabovřescí mládenci, Ho Bohonic na kopečko, Ten líšenské dodák, Ten komínské kostelíček a tak bychom mohli pokračovat. Je to vzácný fenomén, což si uvědomili zakladatelé přehlídky, především Zdenka Jelínková. První přehlídka zdejších souborů se právě z jejího popudu konala v roce 1975 v Troubsku. Odborníci folkloristé byli skeptičtí – jakési Brněnsko, moc se o něm neví, je to vůbec ještě živé lidové uměni atd. Odpověď dostali od Zdenky Jelínkové v roce 1980 ve Strážnici v pořadu Ta brněnská brána. Zúčastnily se ho soubory z Líšně, Tuřan a Komína. A pochybovačům spadla brada. Navázala cílevědomá usilovná práce se soubory, vyhledávání původního materiálu, péče o folklorní čistotu krojů, dřina tanečníků, zpěváků i muzikantů a jejich vedoucích.  A také péče o souborový dorost. Výsledek se dostavil: přehlídka načíná 5. desítku svého trvání, vznikají mladé soubory, v obcích se obnovují tradiční zvyky, mnohé soubory znají a oceňují v zahraničí. S podporou se přihlásilo i Město Brno a Tiskové a informační centrum města Brna, pořadatelem je nové vzniklé občanské sdružení Brněnsko tančí a zpívá. Předpoklady pro završení 50 let trvání jedné specifické brněnské kulturní hodnoty jsou dány, další léta ukážou, jak jich město dokáže využít.

JANA ČIPÁKOVÁ