Bohumír Matal – Konstruktér barvy

15.07.2014 17:05

    Bohumír Matal (1922–1988) je výrazným představitelem české poválečné malby minulého století.  Jeho originální osobité dílo současně jako by podávalo obraz a vývoji moderního malířského umění v průběhu několika desetiletí. Svou tvorbou zaujal již v mládí, stal se nejmladším členem skupiny 42, po válce v roce 1946 se představil v Paříži na výstavě nejvýznamnějších mladých umělců Československa Art Tchécoslovaque 1938–1946. Po roce 1948 svá díla neměl možnost veřejně prezentovat. Jeho výstava v roce 1955 na pomezí abstrakce a stylizované reality vyvolala nevůli a musela být předčasně ukončena. Mezi obrazy byla i známá a obdivovaná plátna s cyklisty. V roce 1957 se Matal stal jednou z vůdčích osobností skupiny 57, společenství umělců, intelektuálů a teoretiků, kteří se scházeli v jeho ateliéru na České ulici. Ten byl řadu let jedním z neformálních uměleckých center Brna. V šedesátých letech Matal ve své tvorbě přešel k abstrakci s ponorem do prostoru mimo viditelnou skutečnost. Později se vrací k promyšlené konstrukci a řádu, k precizním geometrickým formám opřených o promyšlenou skladbu barev. Obrazy ze sedmdesátých let jsou považovány za vrchol jeho díla, pro jejich barevnou konstrukci bývá B. Matal označován jako „konstruktér barev (J. Císařovský).

    Brněnský rodák Bohumír Matal po roce 1968 opouští město. Další léta žil a tvořil v Prudké u Doubrovníka, kde přestavěl mlýn na ateliér.

    Výstava v Muzeu města Brna na Špilberku pod názvem Bohumír Matal – Konstruktér barvy (od 12. června do 28. září 2014) představuje malířovo dílo v celé šíři přibližující jednotlivé etapy jeho umělecké cesty, z nichž v každé vystupuje svébytný, originální tvůrce. Výstava zachycuje i Matalovy realizace v architektuře a veřejném prostoru a návrhy pro divadelní scénu. Pozoruhodnou výstavu podávající celistvý obraz díla významné tvůrčí osobnosti nevynechá nikdo se zájmem o moderní výtvarné umění.  (št)

 

Foto: Miloš Strnad