Baťa jako strůjce měst

29.03.2013 12:05

    O Baťovi se vzletně hovoří jako o ševci pro celý svět. Vystihuje to skutečnost, že z obyčejné ševcovské rodiny vzešel muž, který se stal nejúspěšnějším výrobcem obuvi v Evropě a jehož jméno je u nás stále synonymem řádného podnikatele. Baťa se inspiroval americkými zkušenostmi fordismu a taylorismu, které dokázal modifikovat domácí podmínky a vlastní oblast výroby. Je známo, že neznámý, malý Zlín přetvořil v moderní město nového pojetí. Ví se také, že dokázal expandovat do celého světa, kde zakládal nové továrny. Méně – snad pro stav navozený 2. světovou válkou a následujícími roky – je známo, že Baťa exportoval do světa nejen obuv, ale vlastně celá města.

    Nejvýraznějším impulzem v tomto směru byla léta velké hospodářské krize. Státy neměly přirozeně zájem na importu, byť kvalitních a levnějších zahraničních výrobků. Preferovala se ochrana vnitřního trhu a zaměstnanosti. Baťa zareagoval baťovsky. V zahraničí začal budovat obdoby Zlína – korporátní města pro místní pracovní sílu. V architektonickém celku pojila funkčně výrobní haly s obytnými budovami a dalšími stavbami, areály a spoji komplexně naplňující funkce města.

    Výstava v brněnském Domě umění s názvem Baťova města, věnuje pozornost právě tomuto aspektu Baťovy aktivity. Je vlastně výstupem mezinárodního výzkumného projektu Nadace Bauhaus Dessau „Urban Footprints: Bata Villes“. Premiéra se konala v německé Desavě roku 1911, repríza v létě roku 2012 v Basileji. V době od 28. 3. do 19. 5. 2013 je výstava k vidění v Brně. Návštěvník se seznámí s vývojem Baťova industriálního impéria a blíže pak se třemi různými příklady baťovských měst (anglický East Tilbury, Batanagar v Indii a švýcarský Möhlin).

    Výstava je přehledně, funkčně instalována, vtipné je využití krychlí jako sedaček pro návštěvníky. Každá z nich nese název některé z četných satelitních měst, jak je ve světě nejznámější český podnikatel, původem švec ze střední Moravy, rozesel po celém světě.  (j.š.)