Básník Ivo Odehnal obohatil čtenáře dalšími třemi publikacemi

17.06.2017 14:45

    Hnízdo srdce je název stostránkové sličné publikace, letos vydané a vytištěné brněnskou s.r.o. Tribun EU. Alena Odehnalová do ní vybrala a uspořádala básně, které jednaosmdesátiletý básník z Černých Polí Ivo Odehnal věnoval svému rodnému městu Valašským Kloboukám a valašské krajině. Výbor doprovázejí záběry z amatérského filmu básníkova otce Josefa Odehnala, pořízené digitálním fotoaparátem. Černobílou formu dotvářejí autentickou atmosférou souznící s verši.

    Odehnalova básnická tvorba je celoživotně spjata s Valašskem. Proto je v literárních slovnících a encyklopediích uváděn jako básník valašského kraje. Je autorem dvou desítek knih poezie, k nimž patří i knížky pro děti. Verše pro nejmenší čtenáře publikuje též časopisecky. Nejnovější sbírka veršů pro děti, přínosná moderními rýmy, humorem a objevností témat, nese název Kozí balet. S ilustracemi Jana Hrubého ji vydalo tišnovské nakladatelství Miroslav Klepáček – Sursum.

    Loňské datum vydání má Odehnalova poéma v češtině i makedonštině Píseň o velkomoravské náušnici. Ke čtenáři přichází ze s.r.o Tribun EU. V této poémě autor oslavuje nejen krásu vzácné památky. Klene oblouk od minulosti až k současnosti, je horoucím zpěvem lásky k vlasti. Píseň o velkomoravské náušnici v překladu Ivana Dorovského vyšla i v nakladatelství Společnosti makedonských spisovatelů ve Skopji. Společnost makedonských spisovatelů udělila Odehnalovi v roce 2011 za básnické dílo a jeho vysoké estetické hodnoty cenu Literární žezlo. Převzal ji při Svátku lip ve Skopji a stal se rovněž čestným básníkem tohoto makedonského hlavního města.

BOHUMIL HLAVÁČEK