Barbara Maria Willi uvádí Baroque Top Summit s Vilémem Veverkou

11.02.2016 16:20

    Zahájený třináctý ročník barokního komorního cyklu v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici už má svoji tradici a své skalní příznivce, kteří jsou ochotni dokonce oblíbený cyklus sponzorovat.

    Osobnost německé cembalistky, naturalizované v Brně, přitahuje publikum jako magnet. Je nejen výsostnou hudebnicí, ale má i dar fascinovat lidi osobitým a jemným smyslem pro humor a především okouzluje svojí skvělou češtinou. Její přízvuk je sice znát, ale je milý, ohromuje však její bohatá slovní zásoba a bezchybná gramatická stavba vět. Stoupnout si před publikum jako moderátor a ještě v cizí řeči a chytit publikum za srdce, je obdivuhodný výkon.

    V úterý 9. února se ujala také partu cembala a spolu s pražským komorním souborem Ensemble 18+ podpořili vystoupení brněnského hobojisty Viléma Veverky. V současné době působí jako sólista brněnské filharmonie, má ovšem za sebou hvězdnou minulost. Absolvent pražské konzervatoře a HAMU působil nejprve v Gustav Mahler Jugend Orchester, aby současně pokračoval ve studiu na Hochschule für Musik v Berlíně. Následné angažmá v Berlínské filharmonii vyvrcholilo vítězstvím v soutěži Sony Music Foundation v Tokiu v roce 2003. Od té doby spolupracuje se zahraničními orchestry a nahrává jak barokní skladby, tak skladby autorů 20. století.

    Vilém Veverka má osobitý styl hry, excentrický a uvolněný, přesto zcela koncentrovaný na výraz, má plný a lahodný nosný tón a schopnost obsáhnout širokou výrazovou a dynamickou škálu. Technicky je virtuózně vybavený a přes ponor do hudebního sdělení zůstává plně nad věcí a dokáže ještě dirigovat orchestr ve vypjatých místech. Je fascinující osobností, noblesní, mezinárodních parametrů. Barokní skladby podává přesně rytmizované, v pomalých větách dává důraz na melodickou a agogickou stránku a na přednes. V jeho podání se barokní skladby proměňují v plnokrevné a životné hudební klenoty.

    Oporou mu byl jak part cembala v podání paní Willi, tak komorní orchestr Ensemble 18+. Soubor založený v roce 2009 dirigentem a cembalistou Vojtěchem Spurným, hraje vesměs bez dirigenta jako doprovodný orchestr. Na moderní nástroje aplikují hudebníci kritéria historicky poučené interpretace a výsledkem je osobitý zvuk, výraz i interpretační styl, a to i přes to, že se občas objevily drobné nesrovnalosti v souhře. Spolu s Vilémem Veverkou spojili síly a připravili výjimečný večer.

    Baroque Top Summit, jak zní název večera, spojil dohromady skladby hudebních velikánů. Antonio Vivaldi a jeho Koncert F dur RV 455 i Koncert C dur RV 450 pro hoboj a smyčce hýřily virtuózními pasážemi a temperamentem. Koncert F dur BWV 49/169 pro hoboj a smyčce Johanna Sebastiana Bacha odráží dobovou módu používat svého hudebního materiálu do koncertů pro hudební nástroje. Jde o rekonstrukci a o využití materiálu z cembalového koncertu E dur BWV 1053. Zatímco první a třetí věta je přísně bachovská, prostřední věta Siciliana je pomalá melodie, plná dráždivých nuancí, přesně odpovídající výrazovým možnostem Viléma Veverky. Tomaso Albioni, ve své době velmi ceněný italský autor, v Sonátě a cinque G dur op. 2, č. 1 pro pět hlasů, pro smyčce a continuo, si pohrává s proti sobě jdoucími tempy v jednotlivých hlasech a podřizuje hudební fakturu matematickým konstruktivním zákonitostem, což je pro hudebníky výzvou. Georg Philipp Telemann, plodný a spíše komerční německý skladatel, si v Koncertu d moll TWV 51:d1 pro hoboj, smyčce a basso continuo vyhrál jak s rytmickými postupy, tak s melodikou. Hobojové emočně vypjaté hudební fráze mají pod sebou složitý a proti sobě postupující dramatický doprovod. Naopak druhá a čtvrtá věta přináší přehledné dialogy mezi hobojem a orchestrálním doprovodem a pohladí po duši.

    První večer cyklu koncertů staré hudby přinesl posluchačům jak dramaturgické potěšení, tak interpretačně výsostný zážitek. Bude jistě obtížné tuto vysoko nastavenou laťku udržet, nebo i překonat.

KARLA HOFMANNOVÁ

 

Foto: archiv